EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Berden Mode en Wonen

Berden Mode en Wonen

Het ontwikkelen en uitvoeren van een optimale energiestrategie voor Berden B.V.

Bedrijfsnaam: Berden Mode en Wonen
Contactpersoon: Paul Berden, Algemeen Directeur Berden Mode en Wonen
Branche: Mode en wonen

Vraagstelling vanuit Berden Mode en Wonen

Medio mei 2014 heeft de eerste kennismaking met de directie van de organisatie Berden B.V. uit Venlo plaatsgevonden. De vraagstelling vanuit de opdrachtgever was om meer inzicht in het huidige energieverbruik en de energiekosten te genereren en hiermee de optimalisatiemogelijkheden in kaart te brengen.

Doelstelling van de samenwerking

De samenwerking tussen EKB Nederland en Berden B.V. had de volgende primaire doelstellingen:

 

 • Inventariseren van de huidige energiecasus
 • Inzicht creëren in het energieverbruik
 • Basis leggen voor strategische inkoop van energie (toekomstbestendig en beheersbaar)

 

We hebben in de beginfase besloten om onze dienstverlening modulair op de bouwen en aan te bieden, waardoor Berden B.V. de samenwerking eerst kon ervaren zonder een grote en langdurige verbintenis.

Wat hebben we allemaal gedaan?

Tijdens fase 1 van het traject hebben we de gehele casus van Berden B.V. inzichtelijk gemaakt op het gebied van energieverbruik, tarieven en contractvoorwaarden van de diverse leveranciers en netbeheerders.

 

Tijdens dit traject hebben we tevens alle aanwezige knelpunten, risico’s en optimalisatieslagen duidelijk in kaart hebben gebracht en afgezet tegen de mogelijke oplossingen en risico beperkende maatregelen.

 

Berden B.V. was positief verrast over onze werkwijze en was direct overtuigd dat EKB Nederland ook de juiste partij was om samen het vervolgtraject in te zetten!

 

In het vervolgtraject hebben we Berden B.V. geholpen met o.a. de volgende dienstverlening:

 

 • Opstellen van een Plan van Eisen (PvE) voor een energie inkoopstrategie passend bij de bedrijfsstrategie en doelstellingen van Berden B.V.
 • Realtime inzicht creëren in het energieverbruik
 • Verzorgen van het energie inkooptraject
 • Volledige ontzorging van het operationele beheer
 • Controle van energiefacturen
 • Sturen op meer dan de levertarieven (TCE, Total Cost Energy, als uitgangspunt)

 

Welke resultaten zijn geboekt?

De geoptimaliseerde inkoopstrategie heeft de energiekosten van Berden B.V. gereduceerd met 10,43%

 

De eerste fase van de samenwerking is de basis gelegd voor een strategische inkoop van energie, door het inzicht in het energieverbruik te vergroten en optimalisatiemogelijkheden in kaart te brengen. De geoptimaliseerde inkoopstrategie heeft de totale energiekosten van Berden B.V. gereduceerd met 10,43% in de contractperiode.

 

 • De energie inkoop met optimale contractvoorwaarden heeft gezorgd voor een kostenbesparing van circa € 150.000,-
 • Het aanbesteden en implementeren van meetdiensten heeft gezorgd voor een kostenbesparing van circa € 20.000,-
 • Het optimaliseren en efficiënt inrichten van de netwerkkosten heeft gezorgd voor een kostenbesparing van circa € 15.000,-

Een duurzame relatie voor de lange termijn

EKB Nederland heeft alle kleinverbruik-aansluitingen van Berden B.V. voorzien van een slimme meter en de grootverbruik-aansluitingen van een telemetrie installatie. Hierdoor zijn de verbruiksgegevens van de gehele casus (realtime) inzichtelijk en kan er concreet gestuurd kan worden op het verbruik.

 

Ook de gehele operationele afhandeling en implementatie van dit project is door EKB Nederland geleid. Momenteel monitoren we alle verbruiksgegevens op afstand. Bij geconstateerde afwijkingen nemen we direct proactief actie. Hierbij zijn de afgelopen jaren al diverse excessen in beeld gebracht en is er tevens een onderlinge benchmark van de panden mogelijk op o.a. het verbruik per m², waardoor gerichte optimalisaties ondernomen kunnen worden.

 

EKB Nederland verzorgd ook het gehele operationele, administratieve en financiële beheer van alle energie en energie gerelateerde zaken voor Berden B.V. Alle gegevens en mutaties worden hierbij geborgd in het CRM systeem van EKB Nederland. De volledige communicatie richting leveranciers, netbeheerders en meetverantwoordelijken verloop via EKB Nederland, waardoor Berden B.V. hierin volledig wordt ontzorgd wordt en zich volledig kan richten op de corebusiness.

 

berden meubelen ekb nederland

 

Alle energie gerelateerde facturen van Berden B.V. komen binnen bij EKB Nederland en pas na controle op juistheid worden deze vrijgegeven voor betaling. Disputen worden door EKB Nederland proactief gemeld en afgehandeld met de betreffende leverancier. Hiermee garanderen we dat foutieve facturaties zijn uitgesloten en de opdrachtgever niet onnodig teveel betaald.

 

De afgelopen jaren hebben we al diverse fouten ontdekt én hersteld, wat een financieel resultaat vertegenwoordigt van ca. €5.000,-. Bovendien bespaart onze service de financiële afdeling van Berden B.V. veel tijd.

 

Door de positieve ervaringen van Berden B.V. over het partnership met EKB Nederland hebben we in 2016 de opdracht gekregen om de strategische uitgangspunten van de organisatie te vertalen naar een passende inkoopstrategie en energiebeleid voor de toekomst.

 

Door de veranderende energiemarkt en vanuit maatschappelijk belang, waarbij “groen” een belangrijk speerpunt is, zullen we komende jaren samen met Berden de mogelijkheden onderzoeken om ook het verbruik te reduceren, alsmede eigen opwekking van energie te realiseren.