EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

GaiaZOO

GaiaZOO

GaiaZOO: Zo duurzaam mogelijk met de energiebehoefte omgaan

Bedrijfsnaam: GaiaZOO
Contactpersoon: Jaap Bakker, Directeur Facilitaire Zaken GaiaZOO
Branche: Dierentuin, Attractiepark

Vraagstelling vanuit GaiaZOO

Het welzijn van de dieren staat bij Gaia ZOO natuurlijk voorop, om dat welzijn te waarborgen is energie nodig. De primaire vraag van Gaia ZOO was niet alleen hoe het energiemanagement en de bijbehorende kosten zo optimaal mogelijk geregeld konden worden, maar vóóral hoe Gaia ZOO zo duurzaam mogelijk met haar energiebehoefte kan omgaan!

“Om onze unieke planeet levend te kunnen houden, moeten we er echter voorzichtig mee om gaan.”, aldus Gaia ZOO. Reden genoeg om duurzaamheid en energiemanagement op de strategische agenda te zetten met EKB Nederland als sparringpartner en adviseur.

Doelstelling van de samenwerking

Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. En hoewel de groene ambities van Gaia ZOO onverstoorbaar groot zijn, is het utopisch om direct alle wensen in de praktijk waar te maken. Daarom is bij aanvang van de samenwerking tussen Gaia ZOO en EKB Nederland besproken om structureel aandacht te besteden voor de ‘groene agenda’ zodat er continue gewerkt wordt aan het realiseren van de gewenste situatie!

Wat hebben we allemaal gedaan?

Inzicht in data is key, omdat dit inzicht het mogelijk maakt om aan de juiste knoppen te draaien om de energievraag te reduceren. De eerste winst die Gaia ZOO natuurlijk boekt, want het meest duurzame is het elimineren van kWh’s en m³ gas. Om het inzicht te optimaliseren heeft EKB Nederland een energieregistratie en – bewaking systeem (EBS) geïmplementeerd. Dit EBS voldoet niet alleen aan alle eisen die het RVO aan een dergelijk systeem stelt, maar stelt Gaia ZOO vooral in staat om gerichte maatregelen te treffen om haar eigen energievraag te reduceren.

Wijze van vergroening

Dat Gaia ZOO haar energieverbruik wenst te vergroenen is voor hen evident. Maar welke wijze van vergroening past goed bij de filosofie van het park? Daarover hebben Gaia ZOO en EKB Nederland een brainstorm gehouden waarbij alle groenopties de revue zijn gepasseerd. Sjoemelstroom viel natuurlijk direct af, lees hier waarom!

Maar ook biomassa dat doorgaans hoog staat aangeschreven past niet bij de filosofie van Gaia ZOO. Want ook van deze wijze van vergroenen is bekend dat gezonde bossen worden gekapt voor het bijstoken van biomassacentrales. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Windenergie voor elektra en een unieke wijze van boscompensatie (zie onderstaand).

CO2 compensatie gasverbruik via EKB Smart Forest Project

Gaia ZOO hecht niet alleen veel waarde aan duurzaamheid, maar ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen! Om die reden heeft Gaia ZOO voor haar gasverbruik gekozen voor CO2 compensatie via het Smart Forest Project in Bolivia van EKB Nederland.

Hierdoor draagt Gaia ZOO bij aan een beter klimaat en bovendien wordt in Bolivia ook lokale werkgelegenheid gecreëerd en gestimuleerd binnen een duurzaam ontwikkelingsproject. Dit is de reden waarom het EKB Smart Forest Project met de hoogst norm (Gold Standard) is gewaardeerd en gecertificeerd. Op deze wijze levert Gaia ZOO een positieve bijdrage aan een betere, duurzame toekomst! Bekijk het certificaat van het Gold Standard gecertificeerde Smart Forest Project van Gaia ZOO op hun website: https://www.gaiazoo.nl/zoo-is-gaia/duurzaamheid/

Overcompensatie door EKB Nederland

Niet alleen Gaia ZOO hecht veel waarde aan een betere wereld, ook EKB Nederland draagt graag haar steentje bij. Zo zorgt EKB Nederland voor 10% overcompensatie om de keuzes van Gaia ZOO extra kracht bij te zetten! Dat doen we overigens niet alleen bij Gaia ZOO, maar bij al onze opdrachtgevers. Samen voor duurzaam, gewoon omdat het moet! Lees hier meer over het EKB Smart Forest Project.