EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

RADAR Zorggroep

RADAR Zorggroep

Waarde toevoegen aan de huidige energiecasus, inclusief wet- en regelgeving

Bedrijfsnaam: RADAR Zorggroep
Contactpersoon: Peter Eck, Directeur RADAR Zorggroep
Branche: Complete zorgaanbieder

Vraagstelling vanuit RADAR Zorggroep

Medio het 2e kwartaal van 2020 vonden de eerste gesprekken plaats met directie en facilitair management van RADAR Zorggroep met betrekking tot de complete energiecasus.

 

Radar ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in Zuid-Limburg.
Zij helpen jong en oud om invulling te geven aan hun leven. Dat doen ze vanuit oprechte interesse en op basis van gelijkwaardigheid. Want het gaat om de persoon die ondersteuning nodig heeft, de cliënt. Om wat hij of zij kan, wil én nodig heeft om zich goed te voelen en zich verder te ontwikkelen (bron: website RADAR).

Doelstelling van de samenwerking

De primaire doelstelling voor een samenwerking met EKB Nederland: Waarde toevoegen aan de huidige energiecasus in al haar facetten. Doelstellingen zijn het beheersbaar houden van de portefeuille van enkele honderden energie-aansluitingen, het ontsluiten van de financiële potentie van de energiecasus, het adviseren én uitvoeren van een uitgekiende inkoopstrategie en voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.

 

Wat hebben we allemaal gedaan?

Met deze uitgangspunten zijn we na de eerste gesprekken begonnen om volledig inzicht te verkrijgen in de gehele energiecasus om vervolgens dit inzicht en constateringen te vertalen naar een optimalisatierapport. Deze opdracht omvatte het toetsen van de bestaande overeenkomsten versus facturatie, controle op energiebelastingen en het analyseren van de netwerkkosten en meetverantwoordelijkheid.

 

De uitkomst van deze eerste opdracht bracht aan het licht dat er -zowel financieel als organisatorisch- nog veel voordeel te behalen viel. Alle aanwezige knelpunten, risico’s en optimalisatieslagen waren duidelijk in kaart gebracht en afgezet tegen de mogelijke, oplossingen en risico beperkende maatregelen. RADAR was positief verrast door onze werkwijze en aanpak en hierdoor overtuigd dat EKB Nederland de juiste partner was om de geconstateerde verbeterpunten om te zetten in concrete acties en de RADAR hierbij geheel te ontzorgen. Daarnaast werd ons verzocht om de strategische uitgangspunten te vertalen naar de mogelijke inkoop strategieën, zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kon worden.

 

EKB Nederland verzorgt voor RADAR de inkoop van energie, het beheren van de energieportefeuille en het effectueren van maatregelen met betrekking tot het efficiënter inregelen van alle energie gerelateerde aspecten voor alle objecten en accommodaties van de RADAR . Hieronder van vielen onderstaande zaken.

 

 1. Vertalen van strategische uitgangspunten naar PvE
 2. Verzorgen inkoopstrategie en -traject
 3. Realtime inzicht creëren in verbruiksgegevens (EBS)
 4. Volledige ontzorging aangaande het operationele beheer met borging op aansluitniveau in CRM
 5. Controle op facturatie geïntegreerd in de systemen van RADAR
 6. Sturen op meer dan sec de levertarieven (TCE, Total Cost Energy,als uitgangspunt)

 

In het kader van energietransitie en wettelijke verplichtingen ziet RADAR EKB Nederland als partner om dit zo efficiënt en kostenvriendelijk mogelijk voor hen in te richten waarbij uiteraard tevens aan de actuele wet- en regelgeving wordt voldaan. EKB Nederland verzorgt de volgende zaken voor RADAR:

 

 1. Implementeren van een RVO erkend Energieregistratie- en Bewaking Systeem (EBS)
 2. Voldoen aan de Informatieplicht
 3. Rapporteren aan Bevoegd Gezag
 4. Uitvoeren van de verplichte EED audit (Europese Energie-Efficiency Richtlijn)
 5. Opstellen van lichtplannen
 6. Fundament creëren voor (verdere) duurzaamheid binnen RADAR


 

 

Een duurzame relatie voor de lange termijn

EKB Nederland verzorgt tegenwoordig in samenwerking met RADAR, het gehele operationele, administratieve en financiële beheer van alle energie en energie gerelateerde zaken voor RADAR. Alle gegevens en mutaties worden hierbij geborgd in het CRM systeem van EKB Nederland.

 

De volledige communicatie richting leveranciers, netbeheerders, meetverantwoordelijken en Bevoegd Gezag verloop via EKB Nederland, waardoor RADAR hierin volledig ontzorgd wordt en zich volledig kan richten op de corebusiness.

 

EKB Nederland is trots op de samenwerking met RADAR en werkt wekelijks met veel enthousiasme aan de energiecasus van deze prachtige Zorggroep uit Limburg!