EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

vanRijsingengreen B.V.

vanRijsingengreen B.V.

Het volledige energiemanagement uit handen nemen voor vanRijsingengreen B.V.

Bedrijfsnaam: vanRijsingengreen B.V.
Contactpersoon: Gerbrand van Veldhuizen, Directeur vanRijsingengreen B.V.
Branche: Telen en verwerken van groente

Kennismaking vanRijsingengreen B.V. en EKB Nederland

Medio 2017 zijn EKB Nederland en vanRijsingengreen B.V. met elkaar in contact gekomen. In eerste instantie zocht vanRijsingengreen B.V. een partner om de strategische inkoop van energie te verzorgen. Nadat EKB Nederland dit naar tevredenheid had uitgevoerd zijn er nog verschillende andere energie gerelateerde zaken bijgekomen. Hierbij kan gedacht worden aan optimalisatie van de netwerkkosten en meetdiensten, reductie van energie en het voldoen aan wettelijke kaders. Recent had vanRijsingengreen B.V. de ambitie om duurzaam energie op te wekken op een van hun daken. Vanzelfsprekend kwam EKB Nederland hierbij als vaste energiepartner naar voren en is inmiddels het eerste solarproject afgerond. Hierdoor voorziet vanRijsingengreen B.V. voor een gedeelte van hun eigen energiebehoefte.

Doelstelling van de samenwerking

De doelstelling van de samenwerking tussen EKB Nederland en vanRijsingengreen B.V. was meerledig. Allereerst wilde vanRijsingengreen B.V. hun energiekosten verlagen op de lange termijn. Ten tweede waren zij nadrukkelijk op zoek naar een onafhankelijk strategisch partner op het gebied van energiemanagement. Als laatste had vanRijsingengreen B.V. de wens om de energietransitie te omarmen en op zoek te gaan naar duurzame energieoplossingen. vanRijsingengreen B.V. ziet dan ook vooral de kansen die de energietransitie biedt en neemt hierin een actieve rol aan.

Resultaten en toekomstplannen

Zoals gezegd is EKB Nederland begonnen met het verzorgen van de strategische inkoop voor vanRijsingengreen B.V. Allereerst is in diverse gesprekken duidelijk gekeken naar de wensen en eisen van vanRijsingengreen B.V. Vervolgens zijn deze vertaald in een Programma van Eisen. Vervolgens is een uitgebreide tender uitgevoerd waarop diverse energieleveranciers zich hadden ingeschreven. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een meerjarige overeenkomst met de partij met de beste condities en die daarbij aan alle eisen uit de PVE kon voldoen.

Daarnaast hebben we de kosten voor de meetverantwoordelijkheid en de netbeheerkosten flink terug kunnen brengen en hiermee tevens beter inzicht kunnen creëren in het energieverbruik. Voor dit inzicht is door EKB Nederland een Energieregistratie- en Bewaking Systeem ingericht voor vanRijsingengreen B.V.

Vervolgens heeft EKB Nederland het blindverbruik van vanRijsingengreen B.V. drastisch kunnen verlagen. Dit heeft geresulteerd in minder belasting van de bekabeling en meer ruimte op de bestaande transformator. Daarnaast heeft dit geleid tot vermindering van de netwerkkosten en eliminatie van de kosten van het blindverbruik bij Enexis.

Ook voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Overheid hebben we vanRijsingengreen B.V. kunnen bijstaan en ontzorgen. Er zijn energieaudits uitgevoerd, waarvan de uitkomsten veel inzicht gaven. vanRijsingengreen B.V. heeft hiermee inzicht gekregen in de verbeteringsmaatregelen om te voldoen aan wet en regelgeving en om de energiekosten te beheerden en verminderen.

Na inventarisatie van de wensen en behoeften van vanRijsingengreen B.V. is er ook een Programma van Eisen opgesteld waaraan een solarproject voor hen moest voldoen. Aan de hand daarvan zijn verschillende gesprekken gevoerd waarna de gunning heeft plaatsgevonden. Vervolgens is de operationele fase in 4 weken doorlopen en is de installatie ondertussen al geruime tijd in gebruik. Klik hier voor een film over de zonnepanelen van vanRijsingengreen B.V.
Uiteraard heeft EKB Nederland ook de SDE+ subsidie voor dit project voor vanRijsingengreen B.V. aangevraagd.

En voor het volgende solarproject voor vanRijsingengreen B.V. is de subsidie al toegekend en de nieuwe tender uitgezet!

Een duurzame relatie voor de lange termijn

Met de realisatie van de solarprojecten, het beheersen van de energiekosten, het elimineren van het blindverbruik en het constant monitoren en bijstellen van het energieverbruik zijn EKB Nederland en vanRijsingengreen B.V. samen heel goed bezig om de strategie van vanRijsingengreen B.V. te verwezenlijken:

Wij produceren duurzaam, alles wordt gebruikt en we verspillen niets