EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Disclaimer

Wij, EKB Nederland B.V., hebben onze website en de daarop aanwezige informatie met grote zorg ontwikkeld. De rechten van de website en alle aanwezige informatie in welke vorm dan ook, behoren uitsluitend aan EKB Nederland B.V. toe, tenzij anders is vermeld.

Wij hebben tijd geïnvesteerd in de weergave van alle informatie en de uitstraling van de website. De informatie op de website wordt regelmatig gecontroleerd en zo nodig door ons aangepast. Bij de invoer van gegevens of informatie door of in opdracht van EKB Nederland B.V. betrachten wij grote zorgvuldigheid. EKB Nederland B.V. kan desondanks op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie op deze website. Ook niet naar andere websites waar wij naar verwijzen. U mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming van EKB Nederland B.V. informatie, diensten of producten, al dan niet samenhangend met deze website, openbaar te maken of verveelvoudigen.

Alle auteursrechten en databankrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan EKB Nederland B.V. Indien een partij het voornemen heeft om, al dan niet door gebruik van hyperlinks, te verwijzen of op enige wijze de informatie of gegevens te verbinden met geprogrammeerde instructies, waaronder doch niet beperkt tot spiders, bots of andere scripts, of te indexeren, ofwel al dan niet herhaald of systematisch gegevens op te vragen of hergebruiken van een geheel of substantieel deel van gegevens in de zin van artikel 2 Databankenwet, vraagt EKB Nederland B.V. deze partij om onmiddellijk contact op te nemen via servicedesk@ekbnederland.nl met het verzoek of deze partij zich identificeert en hun voornemens kenbaar maakt. Zonder toestemming van EKB Nederland B.V. is het voorgaande niet toegestaan.

Wanneer de website gelegenheid biedt om informatie of gegevens in te voeren, bent uzelf of de invoerende partij uitsluitend verantwoordelijk voor de actualiteit, correctheid of volledigheid van deze ingevoerde informatie of gegevens. EKB Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of andere kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve gegevens of informatie op de website. Wel kunt u altijd contact met ons opnemen als u merkt dat uw gegevens niet (meer) kloppen. Wij zullen dit dan voor u aanpassen.

Aan tarieven, opslagen, datums en andere informatie die worden vermeld op de onze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer u technische problemen ondervindt op deze website of vragen hebt met betrekking tot het gebruik, dan kunt u die stellen door een e-mail te sturen naar servicedesk@ekbnederland.nl.