EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Terugvorderen energiebelasting

Terugvorderen van energiebelasting levert uw bedrijf veel voordeel op!

Veel bedrijven, vooral grootverbruikers en multisites, hebben meer dan één energie-aansluiting. Dit betekent dat u mogelijk in aanmerking komt om de energiebelasting te clusteren. Dit scheelt al snel duizenden euro’s per jaar aan energiebelasting!

Energiebelasting is gestaffeld en op het moment dat energieaansluitingen op papier samengevoegd kunnen worden hoeft u maar één keer de duurste staffels van energiebelasting te betalen. En hoewel het clusteren en terugvorderen van energiebelasting complexe materie is, loont het vaak wel.

EKB Nederland neemt deze complexe materie volledig voor u uit handen en zorgt dat u niet onnodig veel betaalt aan energiebelasting!

Hoe kunt u besparen op de energiebelasting van uw bedrijf?

Ontdek wat u kunt besparen met ons gratis besparingsadvies voor energiebelasting:

  • Meer inzicht in energieverbruik
  • Uw besparingsmogelijkheden in kaart
  • Optimale beïnvloeding van energiebelasting
  • Gegarandeerde kostenbesparing

Wat is het verschil tussen het clusteren en terugvorderen van energiebelasting?

Indien blijkt dat energiebelasting in uw situatie geclusterd kan worden, dan voorkomt u in de toekomst dat u teveel energiebelasting betaald. Het is dan wel noodzakelijk om de aansluitingen door dezelfde energieleverancier beleverd te krijgen, anders is clustering van energiebelasting niet mogelijk.

Het terugvorderen van energiebelasting doet u wanneer blijkt dat u teveel aan energiebelasting heeft betaald. Het terugvorderen van energiebelasting is mogelijk met terugwerkende kracht over de afgelopen 5 leveringsjaren.
Clustering van energiebelasting is dus gericht op de toekomst, terugvorderen doet u op basis van reeds betaalde energiebelasting.

Komt uw organisatie in aanmerking voor clustering energiebelasting?

Clustering van energiebelasting is meestal van toepassing op de levering van elektriciteit. In het geval van gas is meestal geen (of minimale) teruggaaf mogelijk. Dit heeft primair te maken dat de hoogste staffel van energiebelasting bij aardgas door de meeste organisaties niet overschreden wordt.

Indien uw organisatie meerdere aansluitingen op hetzelfde adres (WOZ-beschikking) heeft, dan biedt dat in de meeste gevallen mogelijkheden om energiebelasting te clusteren.

Indien er sprake is van meerdere WOZ-beschikkingen, maar er is wel sprake van één complex, dan zijn er wellicht mogelijkheden om energiebelasting te clusteren op basis van complexbenadering. Dit is vaak van toepassing bij multisites, Vereniging van Eigenaren (VvE) en bedrijfspanden van bijvoorbeeld vastgoedorganisaties.

Daarnaast zijn er nog specifieke mogelijkheden om energiebelasting te clusteren, terug te vorderen en ontheffing te krijgen voor:

  • Bedrijven met elektrolytische processen
  • Tuinders (tuindersverklaring noodzakelijk)
  • ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
  • SBBI’s (Sociaal Belang Behartigende Instellingen)
  • Kerken, instellingen en multifunctionele centra
  • Sportverenigingen
Komt uw bedrijf in aanmerking voor terugvordering?
Komt uw bedrijf in aanmerking voor terugvordering?

Wanneer kunt u nog meer energiebelasting terugvorderen?

Indien u in het verleden gedurende een (leverings)jaar bent overgestapt naar een andere energieleverancier, dan is de kans groot dat u opnieuw energiebelasting in de hoogste staffel hebt betaald. In dat geval kunt u ook de teveel betaalde energiebelasting terug vorderen.

Tip: Om te voorkomen dat u onnodig dubbel energiebelasting betaald, adviseert EKB Nederland om contracten nooit intrayear af te sluiten, maar gedurende een kalenderjaar.

Waar kan ik energiebelasting terugvorderen?

 

Is de energie door één en dezelfde energieleverancier geleverd?

Dan vraagt u het terugvorderen van energiebelasting aan bij de energieleverancier die dat leveringsjaar uw energie geleverd heeft. Zij hebben de energiebelasting aan u gefactureerd en afgedragen aan de Belastingdienst.

Tip: Veel energieleveranciers hebben meerdere entiteiten. Check vooraf vanuit welke entiteit u de levering hebt gehad. Indien de entiteiten verschillend zijn (ook als is de naam van de energiemaatschappij hetzelfde), dan heeft u tóch te maken met 2 verschillende energieleveranciers.

Is de energie door verschillende leveranciers geleverd?

In dat geval dient u direct bij de Belastingdienst te zijn voor het terugvorderen van energiebelasting.

Hoeveel energiebelasting kan ik terugvorderen?

Hoeveel energiebelasting u exact kunt terugvorderen hangt af van uw exacte verbruik in de betreffende leveringsjaren. Bij relevante verbruiken (meer dan 10.000kWh) is het terugvorderen van energiebelasting zeer lucratief en kunnen bedragen oplopen tot duizenden euro’s.

De terugvordering wordt verleend per kalenderjaar en kan met terugwerkende kracht over de afgelopen vijf jaar worden teruggevraagd. Het terugvorderen dient binnen dertien weken na de dagtekening van de (laatste) afrekening over de verbruiksperiode te gebeuren.

Tips bij het clusteren en terugvorderen van energiebelasting

Hoewel de financiële resultaten vaak meer dan de moeite waard zijn is het clusteren of terugvorderen van energiebelasting een complexe materie die veel tijd en doorzettingsvermogen vergt. Indien het proces uiteindelijk slaagt, dan is het die tijd en moeite meer dan waard, in andere gevallen zijn de frustraties groot.

EKB Nederland heeft veel ervaring met het clusteren en terugvorderen van Energiebelasting, we hebben de belangrijkste tips voor u opgenomen in een checklist. Zo maakt u de kans op succes bij het terugvorderen van energiebelasting zo groot mogelijk!

Wat onze klanten zeggen!
'Een gigantisch resultaat, volledige ontzorging en één aanspreekpunt.'

Leo Verstraelen | Financieel Directeur Van Enckevort Groothandel

Wat onze klanten zeggen!

EKB Nederland verzorgt uw clustering en terugvordering

EKB Nederland brengt de mogelijkheden voor clustering en terugvordering van energiebelasting in kaart én voert voer u alle procedures uit. Maak direct een afspraak met onze expert!