EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Blindstroom

EKB Nederland beperkt uw kosten door blindstroom

Veel bedrijven betalen onnodige energiekosten, omdat er sprake is van blindverbruik. Deze kosten zijn eenvoudig te reduceren door uw energierendement te optimaliseren. De energie experts van EKB Nederland helpen uw blindverbruik te beperken en realiseren zo besparing op uw energiekosten!

Hoger energierendement voor uw bedrijf?

Vraag een gratis besparingsadvies aan van onze specialisten:

 • Meer inzicht in energieverbruik
 • Reduceren blindverbruik
 • Bespaar onnodige kosten
 • Volledige ontzorging

Wat is blindstroom?

Grootverbruikers hebben last van blindstroom als er meer stroom door hun installatie en kabels loopt, dan dat er daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit betekent dat niet het maximale rendement uit het vermogen wordt behaald en dat u onnodige kosten heeft. Uw energierendement wordt bepaald door de volgende factoren:

 • Een schijnbaar vermogen: de totale stroom die door de kabels loopt
 • Een werkelijk vermogen: de stroom die uw apparatuur en machines nodig hebben om te kunnen functioneren
 • Blindvermogen: de stroom die wel door de bekabeling loopt maar niet nuttig wordt gebruikt

Die laatste categorie wordt niet gemeten door een gewone verbruiksmeter, maar wordt aangeduid met blindstroom of blindverbruik.

Het reduceren van blindstroom is ook belangrijk voor úw bedrijf!

Blindstroom heeft een nadelig effect op het netto vermogen dat uw installatie levert. Dat is niet alleen financieel ongunstig, maar kan daarnaast nog verdergaande nadelige gevolgen hebben.

In de praktijk blijkt immers dat veel organisaties ervoor kiezen om hun aansluiting te vergroten bij gebrek aan vermogen, terwijl het reduceren van blindstroom en daarmee het opwaarderen van het vermogen afdoende zou zijn geweest. Een behoorlijke desinvestering dus, zowel initieel als in de maandelijks terugkerende exploitatie.

Daarom is het herkennen, meten, inzichtelijk maken en reduceren van blindstroom van groot belang voor iedere organisatie!

De nadelige effecten van blindstroom

 • Er is meer vermogen noodzakelijk om dezelfde netto elektriciteit te leveren, dan wanneer er geen sprake is van blindstroom
 • Er kan sprake zijn van bovenmatige warmteontwikkeling in de bekabeling, dit zorgt voor energieverlies en kan in extreme gevallen brand veroorzaken
 • Uw installatie functioneert niet optimaal
 • Met blindstroom heeft u wellicht een zwaardere aansluiting nodig om de gewenste hoeveelheid netto elektriciteit naar uw machines en apparatuur te sturen
 • Blindstroom kost u maandelijks onnodig geld

Wat is de oorzaak van blindstroom?

Blindstroom ontstaat doordat bij veel elektrische apparatuur de elektrische wisselstroom verandert. Hierdoor loopt de wisselstroom niet meer gelijk met de spanning. Daardoor bereiken stroom en spanning niet meer tegelijkertijd hun maximum en minimum, waardoor niet alle energie die in de stroom zit er wordt uitgehaald.

Deze waarde wordt aangeduid met cosinus-phi (cosφ). Indien een cosinus-phi gelijk is aan 1, dan is er geen sprake van verschuiving en blindverbruik. Is deze bijvoorbeeld 0,5 of 0,6 dan is de verschuiving juist groot. Hoe dichter de cosinus-phi bij 1 ligt, hoe beter. Dat betekent namelijk dat er nauwelijks sprake is van blindstroom.

Hoe kunt u blindstroom zelf herkennen?

Hoe weet u of er binnen uw organisatie sprake is van blindstroom? Dat hangt ervan af hoeveel blindstroom u daadwerkelijk verbruikt. Indien er sprake is van bovengemiddeld mate van blindstroom, dan ziet u dat terug op uw maandfactuur van uw netbeheerder. Dit wordt omschreven als KVArh (Kilo Volt Ampère). Tevens ziet u de onnodige kosten die u daarvoor betaald.

Het komt overigens regelmatig voor dat er in sommige maanden geen en in sommige maanden juist wél sprake is van blindverbruik. Een maandfactuur is dus niet altijd representatief voor uw mate van blindstroom over een langere periode.

Indien u geen blindverbruik terugziet in uw factuurstromen, dan wil dat nog niet zeggen dat daarvan geen sprake is. Als het blindverbruik beperkt is (cosinus-phi >0,85), wordt blindstroom niet doorbelast. Terwijl er wel degelijk sprake van blindverbruik kan zijn, met alle nadelige gevolgen van dien.

Daarom is het meten van blindstroom en de Power Quality voor elke organisatie een absolute vereiste voor een optimale energie efficiëntie.

EKB Nederland meet en reduceert uw blindstroom

Om uw energie prestatie te verbeteren adviseert EKB om gedurende een periode van enkele weken een continu meting uit te voeren. Deze meting geeft inzicht in de volgende zaken:

 • In welke mate is er sprake van blindstroom?
 • Waar komt die blindstroom vandaan?
 • In welke mate is er sprake van harmonische vervuiling?
 • Wat is de oorzaak van de harmonische vervuiling?
 • Wat zijn de (mogelijke) risico’s en effecten van blindstroom en harmonische vervuiling binnen uw organisatie?
 • Met welke maatregelen is de blindstroom en harmonische vervuiling op te lossen?

Deze metingen worden op diverse punten in uw installatie geplaatst en uitgevoerd met geavanceerde Power Quality meters. Het inzicht uit de metingen wordt in een overzichtelijke rapportage aan u verstrekt.

Voor het plaatsen van de meters maakt EKB Nederland gebruik van een hoog gekwalificeerd en gespecialiseerde partner, dit betekent dat u uw installateur niet hoeft te belasten met dergelijke specialistische vragen of werkzaamheden.

Wilt u uw energierendement verbeteren en uw blindverbruik zoveel mogelijk reduceren? Neem dan contact op met een van onze specialisten om te informeren naar de mogelijkheden.

Wat onze klanten zeggen!
'Een optimaal energieverbruik en daarmee verduurzaming van onze resorts is een speerpunt van ons beleid. Dat verklaart onze hechte band met EKB Nederland'

Gerard Hermsen | Financieel Directeur EuroParcs

Wat onze klanten zeggen!