EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Duurzame energie opwekken

Duurzame energie opwekken is een verstandige keuze

Door te kiezen voor zelf duurzame energie opwekken waarborgt u als bedrijf de leveringscontinuïteit van energie op de lange termijn. Een verstandige keuze dus!

Om een optimaal rendement te behalen uit zelf opgewekte duurzame energie adviseren we u rekening te houden met uw huidige contracten met energieleveranciers en netbeheerders. Zo voorkomt u dat de potentiële winst van eigen duurzame energie opwekken verloren gaat aan kosten die u maakt bij uw leveranciers.

Twijfelt u erover of u de juiste keuzes maakt en de volledige potentie benut? EKB Nederland is als adviesbureau o.a. gespecialiseerd in duurzame energie. Wij adviseren u graag over duurzame energie opwekken en zorgen samen voor het beste rendement!

Ook kostenvriendelijk uw bedrijf verduurzamen?

Vraag ons gratis energietransitie model aan:

 • Reductie CO²-uitstoot
 • Leveringscontinuïteit
 • Minder afhankelijkheid
 • Kostenbesparing lange termijn

Zonne-energie: duurzame energie opwekken met een hoog rendement

Zonne-energie is op dit moment is de meest gekozen vorm van zelf duurzame energie opwekken voor organisaties. Zonnepanelen worden steeds efficiënter en realiseren een steeds hoger rendement. Daarnaast worden panelen ook goedkoper en besteden fabrikanten steeds meer aandacht aan esthetiek.

Het toenemende rendement van zonnepanelen in combinatie met de steeds scherpere prijzen en mogelijkheden voor subsidie (SDE+ subsidie) zorgen voor een financieel interessante businesscase met een meer dan acceptabele terugverdientijd.

Om die reden heeft EKB Nederland zich gespecialiseerd om organisaties te begeleiden bij de keuze voor eigen energie opwekking middels zonne-energie.

Wat onze klanten zeggen!
'EKB Nederland voegt veel waarde toe aan IGO-POST en begeleid ons bij de energie-transitie!'

Frans-Jozef Maas | CEO IGO-POST

Wat onze klanten zeggen!

De valkuilen bij eigen energie opwekken met PV-panelen

In de praktijk komt het vaak voor dat de potentiële winst in de praktijk niet wordt gerealiseerd, of verdampt door verkeerde keuzes in het voortraject. Wij helpen uw organisatie de juiste keuzes te maken en de volgende situaties te voorkomen:

 • De ROI berekening en verwachtte terugverdientijd is niet correct
 • Er is onvoldoende of geen rekening gehouden met saldering en energiebelasting
 • Door eigen opwekking verminderd uw verbruik, dit kan zorgen voor boetes bij een overeengekomen volumebandbreedte
 • Er is geen rekening gehouden met het terugleveren van energie
 • Tarieven voor terugleveren van energie zijn niet marktconform
 • Er vindt geen continue monitoring plaats van de opbrengst (en storingen) van de PV-panelen

Kortom: bij het zelf opwekken van duurzame energie komt meer kijken dan het verstrekken van een opdracht aan een PV-installateur. Onze experts houden rekening met alle benodigde aspecten en begeleiden u graag!

De voordelen van zelf duurzame energie opwekken

Indien uw organisatie ervoor kiest om eigen duurzame energie op te wekken, dan biedt dat vele voordelen:

 • Minder CO² uitstoot, u draagt dus bij aan een beter milieu
 • Rendement op middellange termijn
 • Onafhankelijker worden, daarmee continuïteit van levering waarborgen
 • Betaalbaarheid van uw energie op middellange en lange termijn
 • Subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van uw organisatie
 • Zelf energie opwekken en verduurzamen heeft ook commerciële en marketingwaarde, zeker als u wilt presteren op de CO² prestatieladder

Wanneer is zelf duurzame energie opwekken financieel interessant?

Of de opwekking van duurzame energie financieel interessant is voor uw organisatie hangt af van verschillende factoren. Enkele belangrijke factoren zijn:

 • Is uw organisatie een grootverbruiker van energie?
 • Wat is het jaarverbruik van uw organisatie?
 • Hoeveel ruimte heeft uw organisatie om PV-panelen te plaatsen?
 • Komt uw organisatie in aanmerking voor een SDE+ subsidie?

De toekenning van een SDE+ subsidie is een must wanneer u energiekosten wilt besparen door het zelf opwekken van energie. Eigen opwekking van duurzame energie is namelijk pas rendabel wanneer uw organisatie een SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) krijgt toegekend. Onze experts zoeken graag voor u uit of u in aanmerking komt voor deze regeling!

Wanneer kunt u gebruik maken van SDE+ Subsidie?

Door een sterk toenemende vraag naar SDE+ subsidies is de aanvraag van de stimuleringsregeling steeds complexer geworden. Indien u kans wilt maken op de toekenning van de SDE+ subsidie, is het noodzakelijk om een goede strategie te kiezen voordat u de aanvraag indient. Per type productie-installatie worden er namelijk specifieke eisen gesteld. Daarnaast bepaalt ook het moment van indienen in combinatie met de hoogte van de subsidievraag de slagingskans van de toekenning.

Kortom: een goede voorbereiding van de aanvraag is cruciaal in het proces. Laat u daarom goed adviseren door een expert!

Lees meer over de SDE+ subsidie

Waarbij kan EKB Nederland u helpen?

 • Haalbaarheidsonderzoek (financiële) businesscase voor eigen opwekking van zonne-energie
 • Consequentie-analyse van lopende contracten met energieleveranciers en netbeheerders
 • Indien mogelijk aanpassen van lopende overeenkomsten
 • Inkopen van een teruglevercontract
 • Strategie ontwikkeling en uitvoering van SDE+ aanvraag
 • Programma van Eisen opstellen voor aanbesteding project PV-panelen
 • Beoordelen en keuzeproces aanbiedingen PV-panelen
 • Projectbegeleiding
 • Controle bij oplevering PV-project
 • Meten en rapporteren van de resultaten