EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Energie investeringsaftrek (EIA)

Wat is de Energie-investeringsaftrek (EIA)?

Als uw organisatie investeert in energiebesparende technieken of in energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dergelijke investeringen zijn dan, afhankelijk van uw organisatie, aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
De EIA is dus een fiscale regeling waarmee de overheid investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en systemen stimuleert. Gebruik maken van de EIA betekent lagere energiekosten én minder belasting betalen, win-win voor uw organisatie dus!

De energie experts van EKB Nederland analyseren graag of u in aanmerking komt voor de Energie-investeringsaftrek en begeleiden u bij de aanvraag.

Wat onze klanten zeggen!
'Prettig om een expert te hebben die ons bijstaat en ervoor heeft gezorgd dat onze energiecase optimaal is ingericht en ingericht blijft. '

Frans-Jozef Maas | CEO van IGO-POST

Wat onze klanten zeggen!

De Energie-investeringsaftrek (EIA) in hoofdlijnen:

 • U kunt 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB)
 • Het netto voordeel van de EIA is gemiddeld ca. 13,5% van de investering
 • Investeringen die in aanmerking komen staan op de energielijst van het RVO
 • In 2018 heeft de overheid een budget van 147 miljoen gereserveerd voor de EIA. Ervaringen van de afgelopen jaren leren dat dit budget nooit is overvraagd
 • De EIA is WEL te combineren met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • De EIA is NIET te combineren met de Milieu Investeringsaftrek (MIA)
 • De EIA is NIET te combineren met een SDE+ subsidie verkregen na 2013
 • De EIA is NIET te combineren met een Investeringssubsidie duurzame energie (IDE)

Wat zijn de voorwaarden voor de energie investeringsaftrek (EIA)?

Om in aanmerking te komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), dient de energiebesparende techniek of energiebesparende bedrijfsmiddelen op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te staan. Indien dat het geval is, komt uw investering in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Bekijk hier de meest actuele lijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verdere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA):

 • U bent ondernemer in Nederland (of Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden)
 • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
 • U doet een investering die op de Energielijst staat
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan wettelijk worden gesteld, samengevat in de Energielijst
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd aan (hoofdregel: binnen drie maanden na opdracht tot levering)
 • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voorbereidingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 121 miljoen (2018)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) in combinatie met zonnepanelen

Indien u overweegt om zelf energie op te wekken met zonnepanelen dan kunt u gebruik maken van de EIA. In de basis geldt de EIA uitsluitend voor kleinverbruikersaansluitingen, omdat de EIA niet gecombineerd kan worden met de SDE+ subsidie voor grootverbruikers.

De eisen van de EIA in combinatie met zonnepanelen (grondslag 2016):

 • Minimaal opgesteld vermogen 25 kWp. (circa 100 panelen)
 • Maximaal € 750 per kW vermogen komt in aanmerking
 • Alleen kleinverbruik aansluitingen komen in aanmerking
 • Melden onder code 251102 (vanaf 2014)

Hoe kunt u uw energie-investeringsaftrek berekenen?

De exacte berekening is bedrijfsspecifiek, omdat de Energie-investeringsaftrek (EIA) afhankelijk is van uw cijfers en bedrijfsresultaat. Onderstaand treft u een voorbeeld van de EIA voor een B.V. met een kleinverbruikersaansluiting in combinatie met de investering in zonnepanelen.

 • Fiscale winst 2016: € 220.000
 • 20% vennootschapsbelasting tot € 200.000
 • 25% vennootschapsbelasting boven € 200.000

Vennootschapsbelasting zonder EIA = € 45.000 (€ 40.000 + € 5.000)

 • Investering in zonnepanelen, 55,2 kW (max. op 3x80A aansluiting) voor € 60.000
 • In aanmerking voor EIA: € 41.400 (55,2 x € 750)
 • 54,5% van € 41.400 = € 22.563
 • Fiscale winst wordt nu € 197.437 (€ 220.000 – € 22.563)

Vennootschapsbelasting met EIA: € 39.487
Fiscaal voordeel: € 5.513
Netto EIA voordeel: 12,3%

EKB Nederland regelt de aanvraag van uw Energie-investeringsaftrek (EIA)

EKB Nederland heeft veel kennis en ervaring als het gaat om het aanvragen van verschillende energiesubsidies. Wilt u exact weten of u in aanmerking komt voor de EIA en hoe u de kans op toekenning zo groot mogelijk maakt? Maak dan een afspraak met een van onze experts, zij helpen u graag!