EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Energiesubsidies

Uw duurzaamheidsambities realiseren met energiesubsidies!

Organisaties die duurzame energie willen opwekken komen in aanmerking voor energiesubsidie in de vorm van SDE+ subsidie. Deze energiesubsidie voor bedrijven is een stimuleringsregeling om duurzame energie op te wekken waarbij de overheid een financiële bijdrage levert in het realiseren van uw duurzaamheidsambitie.

Door gebruik te maken van deze SDE+ energiesubsidie wordt u in staat gesteld om zelf duurzame energie op te wekken, bovendien verkort u de terugverdientijd en is er sprake van een gezonde financiële businesscase!

De energie experts van EKB Nederland kunnen u adviseren en helpen bij het aanvragen van een SDE+ subsidie.

Ook kostenvriendelijk uw bedrijf verduurzamen?

Download gratis ons energietransitie model:

  • Reductie CO²-uitstoot
  • Leveringscontinuïteit
  • Minder afhankelijkheid
  • Kostenbesparing lange termijn

Wat is de SDE+ subsidie?

SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) is een subsidieregeling voor het opwekken van energie. De overheid reserveert jaarlijks miljarden euro’s voor deze energiesubsidie voor organisaties die duurzame energie gaan produceren. Met duurzame energie wordt energie bedoeld die opgewekt is uit onuitputtelijke en schone bronnen (bijvoorbeeld zon en wind).

De SDE+ subsidie betreft een energiesubsidie op de exploitatie van duurzame energieproductie. De energiesubsidie compenseert het prijsverschil tussen grijze en groene energie. Op die manier kunt u op een financieel interessante wijze uw eigen duurzame energie opwekken!

Lees hier meer over zelf energie opwekken

Haalbaarheidsonderzoek en -studie SDE+

Voorafgaand aan de SDE+ aanvraag zal EKB Nederland samen met u een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om te inventariseren wanneer de eigen opwekking van energie voor u financieel interessant is.

Een dergelijk haalbaarheidsonderzoek is in de meeste gevallen niet verplicht, maar wél meer dan wenselijk. U gaat immers investeren in eigen opwekking van energie en wilt daarbij vooraf duidelijkheid over het rendement op die investering! De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de SDE+ aanvraag.

Verplichte haalbaarheidsstudie SDE+

Voor organisaties die een vermogen gaan produceren van meer dan 0,5 MW, of 500 kWp, is het houden van een haalbaarheidsstudie sinds 2014 verplicht. Deze verplichting is door de overheid opgelegd om te voorkomen dat er een flink budget wordt gereserveerd voor organisaties waarvan achteraf blijkt dat de businesscase financieel niet realiseerbaar is. Dit budget had dan immers aan een andere organisatie toegewezen kunnen worden.

EKB Nederland kan voor u de haalbaarheidsstudie opstellen, deze omvat onder andere een uitgebreide exploitatieberekening, een berekening van het projectrendement en een onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering van het project.

Wat onze klanten zeggen!
'De samenwerking met EKB Nederland heeft de energiekosten met 13,15% gereduceerd, daarnaast is er een SDE+ subsidie succesvol aangevraagd'

Frans-Jozef Maas | CEO van IGO-POST

Wat onze klanten zeggen!

Wilt u profiteren van de SDE+ subsidie mogelijkheden?

Indien u een duurzaamheidsambitie heeft, dan is het antwoord hierop natuurlijk ‘Ja!’. Echter is het niet vanzelfsprekend dat de SDE+ subsidie in de praktijk standaard wordt toegekend. Sterker nog: de vraag naar deze energiesubsidie overstijgt ruimschoots het door de overheid beschikbaar gestelde budget.

Dit betekent dat er een doordachte strategie noodzakelijk is voordat u SDE+ subsidie gaat aanvragen. Een strategie die past bij de financiële aspecten van uw businesscase én de kans op de toekenning van SDE+ subsidie zo groot mogelijk maakt!

EKB Nederland ontzorgt u bij het aanvragen van een SDE+ subsidie

EKB Nederland heeft veel kennis, expertise en ervaring met dergelijke trajecten voor de aanvraag van SDE+ subsidie en zijn dus bij uitstek een partij die u daarbij kan helpen. Niet alleen bij het haalbaarheidsonderzoek van uw duurzaamheidswensen en de SDE+ aanvraag, maar ook bij de implementatie en realisatie ervan!

Wilt u ook duurzame energie opwekken en gebruik maken van de financiële voordelen die de SDE+ subsidie biedt? EKB Nederland ondersteunt u graag bij het verkennen en optimaal realiseren van uw duurzame ambities. Maak direct een persoonlijke afspraak met onze SDE+ specialist voor de eerste stap naar een duurzame toekomst!