EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Energiewetgeving

Aan welke energiewetgeving vanuit overheid moet u voldoen?

Onderstaand vindt u een overzicht van de plichten die uw organisatie heeft ten aanzien van het energieverbruik.

Zorgplicht

In het Activiteitenbesluit, dat hoort bij de Wet Milieubeheer, staat dat ondernemers een zorgplicht hebben op gebied van energieverbruik. Ook in het duurzaamheidsakkoord staan globale richtlijnen ter bevordering van duurzaam ondernemen. Indien u per jaar meer dan 50.000kWh of 25.000m³ gas verbruikt, dan kan de handhaver u verplichten tot een energiebesparingsonderzoek als aannemelijk is dat u zich niet (voldoende) aan de zorgplicht houdt.

Energie-audit

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Deze bevat een verplichte energie-audit voor grote bedrijven. De vierjaarlijkse energie-audit is verplicht voor grotere ondernemingen. Het betreft bedrijven met meer dan 250 werknemers, een jaaromzet van minstens 50 miljoen euro of een balanstotaal groter dan 43 miljoen euro.

Installatie keuringen

Vanaf 1 december 2013 is een wijziging Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG) en Regeling energieprestatie gebouwen (REG) van kracht voor keuringen van airconditioningssystemen met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau van meer dan 12 kilowatt(kW). De eigenaar of huurder van een gebouw dient dit systeem om de 5 jaar te laten keuren door een deskundige volgens een voorgeschreven inspectiemethodiek.

Verlichting

Sinds september 2012 mogen er geen gloeilampen meer in de handel worden gebracht en zal de gloeilamp uiteindelijk helemaal verdwijnen. Vanaf 27 februari 2016 is verkoop van de gloeilamp al verboden en zal er definitief afscheid genomen moeten worden van de gloeilamp.
Vanaf september 2018 zal ook de verkoop van halogeenlampen met schroefdraadfitting worden verboden.

Energieprestatiekeuring

Het startsein is gegeven voor de energieprestatiekeuring (EPK). De EPK is een vrijwillig te hanteren instrument waarmee het bedrijfsleven kan aantonen dat er invulling is gegeven aan energiebesparing.

Technische isolatie in de industrie en utiliteit

De overheid moet optimalisatie van technische isolatie in industrie en utiliteitsgebouwen verplicht stellen om het besparingsdoel uit het energieakkoord te halen. Dat adviseert de Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB).

In de utiliteit bespaart leidingsisolatie 65 tot 70 procent energie ten opzichte van niet-geïsoleerde installaties. De VIB wil dit potentieel binnenhalen via energiescans en toezicht op implementatie. De gemiddelde terugverdientijd ligt rond twee jaar. De brancheorganisatie pleit ervoor om met subsidies of voorfinanciering energiebesparing nog aantrekkelijker te maken.

ISO 50001 Energiemanagement

Effectief energiemanagement wordt een eis voor iedere organisatie. De beste manier om een structurele energiebesparing te realiseren is met behulp van ISO 50001.

Energielabel verplicht

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van het gebouw zien.

Maak ook gebruik van energiesubsidies vanuit de overheid!

Gebruik maken van stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid kan natuurlijk ook in de vorm van energiesubsidies en Energie Investerings Aftrek (EIA).

EKB Nederland adviseert u graag rondom de energiewetgeving

Samen met u kan een specialist van EKB Nederland inventariseren en beoordelen aan welke eisen en plichten uw organisatie moet voldoen. Daarnaast kunnen wij die maatregelen voor u in de praktijk daadwerkelijk doorvoeren, zodat u geen risico’s loopt op eventuele sancties van de overheid en uw energiezaken zijn geregeld conform de meest actuele wetgeving.

Wat onze klanten zeggen!
'We zijn blij met de operationele ondersteuning en professionele communicatie. EKB Nederland heeft de energiezaken echt uit onze handen genomen! '

Bram Sauer | Manager Operations ACES Direct

Wat onze klanten zeggen!