EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Zelf energie opwekken

Waarom kiest u voor eigen opwekking van energie?

De transitie van ‘fossiel naar duurzaam’ en daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen en financiële druk, zorgt voor veel vraagtekens bij organisaties. Heel concreet: hoe ziet het energielandschap er in de toekomst uit en welke betekenis heeft dat voor mijn organisatie?

Deze transitie eist aandacht en (tijds)investering, maar levert op termijn vaak ook geld op en draagt in ieder geval bij aan leveringscontinuïteit en onafhankelijkheid van energieverbruik. Met name voor de continuïteitsgarantie van energie kiezen bedrijven er vaak voor om (deels) zelf energie op te wekken, al moet dat wél gekoppeld zijn aan een financieel gezonde businesscase.

Door zelf energie op te wekken draagt uw bedrijf bij aan continuïteit in energieverbruik!

Ook kostenvriendelijk uw bedrijf verduurzamen?

Download gratis ons energietransitie model:

 • Reductie CO²-uitstoot
 • Leveringscontinuïteit
 • Minder afhankelijkheid
 • Kostenbesparing lange termijn

Welke vorm van zelf energie opwekken past bij mijn bedrijf?

In welke vorm je kiest voor eigen energie opwekking is erg afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie. De meest voorkomende manieren van zelf energie opwekken zijn:

 • Zonne-energie
 • Biomassa
 • Aard- en bodemwarmte
 • Windenergie

Zelf zonne-energie opwekken

Energie opwekken door middel van zonne-energie is op de dit moment de meest gekozen vorm van zelf energie opwekken voor organisaties. Zonnepanelen worden steeds efficiënter en realiseren een steeds hoger rendement. Daarnaast worden panelen ook goedkoper en besteden fabrikanten steeds meer aandacht aan esthetiek.

Het toenemende rendement van zonnepanelen in combinatie met de steeds scherper wordende prijzen en mogelijkheden voor subsidie (SDE+ subsidie) zorgen voor een financieel interessante businesscase met een meer dan acceptabele terugverdientijd.

Omdat de terugverdientijd van andere manieren van opwekking veelal minder gunstig is, wordt daar in de meeste gevallen niet voor gekozen. Om die reden heeft EKB zich vooral gespecialiseerd om organisaties te begeleiden in eigen opwekking middels zonne-energie.

Wat onze klanten zeggen!
'EKB Nederland voegt veel waarde toe aan IGO-POST en begeleid ons bij de energietransitie!'

Frans-Jozef Maas | CEO IGO-POST

Wat zijn de bedrijfsvoordelen van zelf energie opwekken en opslaan?

Naast het belangrijkste voordeel: continuïteit in levering en daarmee continuïteit van uw primaire bedrijfsprocessen, heeft het opwekken van eigen energie nog vele andere voordelen:

 • Investeringen hebben doorgaans een terugverdientijd van slechts 5 tot 10 jaar
 • Hiermee hebben investeringen in eigen energie opwekken een bovengemiddeld rendement
 • Er zijn diverse subsidiemogelijkheden waarvoor u in aanmerking komt indien u zelf energie opwekt
 • U draagt bij aan een schoner milieu en minder CO² uitstoot
 • Uw organisatie laat zien maatschappelijk verantwoord ondernemen zeer serieus te nemen
 • U wordt minder afhankelijk van energieleveranciers (en hun tariefstelling)
 • U wordt minder afhankelijk van onbalanskosten die netbeheerders doorbelasten
 • Met eigen opslag van energie bepaalt u zelf wanneer u uw opslag raadpleegt of extra voedt

Kortom: eigen energie opwekken en opslaan biedt voordelen voor organisatie met investeringsbereidheid. Door deze transitie gaat leveringscontinuïteit hand in hand met een gezonde financiële bedrijfsvoering.

Aan de slag met zelf energie opwekken?

Indien u de ambitie heeft om eigen energie op te wekken en op te slaan, dan kan EKB Nederland u hier bij adviseren en begeleiden. Samen beantwoorden we de volgende vragen:

 • Welke vorm van zelf energie opwekken en opslaan is het meest geschikt voor uw bedrijf?
 • Is dit technisch realiseerbaar?
 • Wat is de terugverdientijd van de investering?
 • Zijn er subsidiemogelijkheden waarvoor u in aanmerking komt?

EKB Nederland adviseert en ontzorgt u gedurende het volledige proces. Vanaf de eerste ambitieuze plannen vanuit uw organisatie tot de operationele uitvoering, eindcontrole en monitoring van de resultaten.