EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Energiemarkt in beweging

De energiemarkt is constant in beweging!
Lees hier de laatste ontwikkelingen in onze blog-artikelen,
nieuws-items en persberichten.

Heeft u teveel ontvangen SDE subsidie over ’21 ook al gereserveerd voor ’22?

De stijging van de energieprijzen heeft consequenties voor uw SDE subsidiebedrag over 2021 waar (waarschijnlijk) sprake is van een te hoog voorschot. Hou daar rekening mee in 2022

Lees meer over Heeft u teveel ontvangen SDE subsidie over ’21 ook al gereserveerd voor ’22?

Interessante subsidie voor kleinere MKB ondernemer (SVM)!

Zeer interessante subsidieregeling voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die een minder hoge energievraag hebben (tot 50.000kWh en 25.000m3 gas). Deze subsidie stelt MKB ondernemers in staat om investeringen in duurzaamheid te realiseren die zich binnen 1 jaar terug verdienen!

Lees meer over Interessante subsidie voor kleinere MKB ondernemer (SVM)!

Essent klanten speelbal van grote energie reuzen?

Wat betekent de overname van Eneco eigenlijk voor jou als zakelijke Essent klant?
En kun je ervan uit gaan dat dit allemaal soepel verloopt?
Vertrouwen is goed, controle is veel beter!

Lees meer over Essent klanten speelbal van grote energie reuzen?

Energietransitie in Nederland wordt alsmaar belangrijker!

De overheid doet er een schepje bovenop: teugels voor de energietransitie worden nog eens extra aangetrokken! Wat dit precies inhoud lees je in dit artikel.

Lees meer over Energietransitie in Nederland wordt alsmaar belangrijker!

Persbericht: Joulz en EKB sluiten partnercontract voor 10 jaar

Na een jarenlange samenwerking tussen Joulz en EKB Nederland is het per 8 april 2021 officieel: ook de komende 10 jaar werken ze samen. Met de samenwerking helpen Joulz en EKB ondernemers bij het optimaal inrichten van hun energie-infrastructuur. De focus ligt op de toepassing van energiemanagement. Daarnaast staan beide bedrijven middenin de energietransitie en kunnen zij ondernemers kennis en advies bieden op dit gebied.

Lees meer over Persbericht: Joulz en EKB sluiten partnercontract voor 10 jaar

Heeft u een kantoor dat u verhuurt? Dan zijn er wettelijke verplichtingen waar u aan moet voldoen!

Heeft u een kantoor dat u verhuurt? Dan zijn er wettelijke verplichtingen waar u aan moet voldoen. De eisen worden steeds strenger en de tijd om eraan te voldoen steeds korter, daarom is het voor vastgoedondernemers en -eigenaren belangrijk om in actie te komen.

Lees meer over Heeft u een kantoor dat u verhuurt? Dan zijn er wettelijke verplichtingen waar u aan moet voldoen!

Case uitgelicht: energie-audit Ouwehands Dierenpark

Vanzelfsprekend heeft Ouwehands Dierenpark duurzaamheid hoog in het vaandel staan! Om verdere kansen op te speuren om nóg duurzamer te worden heeft Ouwehands EKB opdracht gegeven voor het uitvoeren van een uitgebreide energie-audit.

Lees meer over Case uitgelicht: energie-audit Ouwehands Dierenpark

Zuurstofbericht: energiebelastingen blijven fors stijgen!

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) stijgt wederom fors in 2021. Energiekosten in de toekomst betaalbaar en beheersbaar houden? Dan is het structureel verlagen van uw eigen energieverbruik een must!

Lees meer over Zuurstofbericht: energiebelastingen blijven fors stijgen!

*UPDATE* Uitstel betaling EB en ODE wordt met drie maanden verlengd bij Eneco

Het Ministerie van Financiën heeft besloten dat de regeling met drie maanden verlengd wordt. Door middel van een eenmalige factuur in december 2020 zal de EB en ODE alsnog in rekening worden gebracht.

Lees meer over *UPDATE* Uitstel betaling EB en ODE wordt met drie maanden verlengd bij Eneco

SDE+-projecten krijgen uitstel wegens corona

Momenteel kunnen projecten met een SDE+-beschikking door corona niet tijdig gerealiseerd worden. Daarom is besloten dat SDE+-projecten die in 2020 gebouwd hadden moeten worden om aanspraak te maken op SDE+-subsidie een jaar uitstel kunnen krijgen.

Lees meer over SDE+-projecten krijgen uitstel wegens corona

Heeft u de teveel ontvangen SDE+(+) subsidie over 2021 ook al gereserveerd voor 2022?

De overheid betaalt maandelijks het voorschot SDE+(+) uit, welke wordt gebaseerd op het geschatte jaarproductie van uw zonnepanelenproject, deze wordt voor de subsidiebepaling gesplitst in eigen verbruik en netlevering.

 

Methodiek vaststellen voorschotbedrag

Voor de vaststelling van het subsidie bevoorschottingsbedrag worden bovengenoemde 2 volumes vermenigvuldigd met het basis subsidiebedrag per/MWh minus voorlopig correctiebedrag per/MWh.

 

Het basis-subsidiebedrag is variabel, dit is het “inschrijfbedrag” die ook op de beschikking van de subsidie staat. Het voorlopige correctiebedrag wordt door overheid vastgesteld op basis van de verwachte energieprijzen en bedraagt voor 2021: € 27,-per/MWh (voor netlevering). Het maandelijkse voorschotbedrag correspondeert met 80% van het totale, geschatte jaar-subsidiebedrag wordt maandelijks uitgekeerd als voorschot.

 

Medio Q1-2022 wordt het definitieve correctiebedrag vastgesteld op basis van de daadwerkelijke energieprijzen en volgt de afrekening over 2021. Logischerwijs kan dit resulteren in een uitbetaling. Indien te weinig subsidie ontvangen en vanwege de aangehouden marge van 20% was dit gebruikelijk in het verleden) of er vindt een verrekening plaats (teveel ontvangen subsidie wordt verrekend met voorschotten in 2022).

 

Reden teveel ontvangen voorschotbedragen

Tot op heden heeft deze methodiek geen grote consequenties gehad en zijn stijgingen van energieprijzen altijd opgevangen binnen de gehanteerde 20% bandbreedte dus, so far, so good…

 

Door de explosieve stijging van de energiebeurzen in 2021 zal het definitieve correctiebedrag voor dit jaar naar alle waarschijnlijkheid ca. € 64,- / € 69,- gaan bedragen (uiteraard onder voorbehoud en afhankelijk van de ontwikkeling energiebeurzen Q4-2021).

 

Concreet betekent het in dat geval dat er derhalve dat er ca. € 40,- per MWh teveel is berekend in het vaststellen van het voorschotbedrag, wat in 2022 zal worden verrekend.

 

(Mogelijke) consequentie

Ondanks er een bandbreedte wordt aangehouden van 20% kan dit grote financiële gevolgen hebben, met name voor de producenten met een relevant volume netlevering. Vanwege de verrekening is het mogelijk dat er volgend jaar enkele maanden geen voorschot wordt uitgekeerd. Uiteraard is het goed om hier rekening mee te houden in uw begroting en is het is aan te bevelen om hiervoor het teveel ontvangen subsidiebedrag alvast (deels) te reserveren m.n. als deze voorschotten zijn meegenomen in aflossing van een eventuele financiering.

 

Het RvO zal ondernemers die mogelijk te veel subsidie hebben ontvangen hierover berichten voor 1 oktober 2021.

 

Vragen?

Nog vragen over bovenstaande of wilt u dat we e.e.a. voor u doorrekenen? Neem dan gerust contact met ons op!