EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Afspraken Nationale Klimaattop 2016

Op 26 oktober 2016 werd in Rotterdam, mede op initiatief van Sharon Dijksma (Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu), de Nationale Klimaattop georganiseerd. De Klimaattop bracht vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap bijeen om het Klimaatakkoord van Parijs (12 december 2015) te vertalen naar concrete acties in en voor Nederland.

Zo’n 1.700 deelnemers bespraken initiatieven, maatregelen en acties die bijdragen aan CO²-reductie in de voormalige Van Nellefabriek.

Een groep van 40 bedrijven, waaronder Eneco, het Havenbedrijf Rotterdam, Siemens, Shell en Van Oord pleiten ervoor om vaart te maken met de energietransitie.

Zo zijn concrete afspraken gemaakt over het terugdringen van schadelijke uitstoot van broeikasgassen, dit als extra maatregelen bovenop het bestaande kabinetsbeleid om de CO² te beperken. Deze klimaatdoelen kunnen behaald worden door de opslag en het verbruiken van CO², het ‘gasloos’ maken van woonwijken en verdere energiebesparing door bedrijven.

Alles bij elkaar moet tot 2030 een extra 17,6 megaton CO² minder worden uitgestoten, dat komt neer op zo’n 9 procent van de huidige uitstoot in Nederland. Het Europese doel is een reductie van 40 procent over 13 jaar. Kortom een stap in de goede richting.

Er werd gepleit voor een nieuwe minister van economie, klimaat en energie in de komende regering. Energie en klimaat zou daarmee ook een belangrijk onderdeel van het nieuwe regeerakkoord moeten worden. Ook waren de bedrijven voorstanders van een nieuwe klimaatwet, voor concrete doelen en samenhang in beleid. Hiermee hopen ze te bereiken dat de Nederlandse CO² uitstoot in 2050 met zeker 95 procent is gedaald ten opzichte van 1990.

Een van de belangrijkste conclusies is wel dat niemand wil achterblijven, zeker nu de energietransitie steeds meer zichtbaar wordt. Het biedt kansen onze economie te versterken en meer groene welvaart te creëren. Daarnaast levert een energiebesparing, zeker op termijn, simpelweg geld op!

Wat zijn uw energiedoelstellingen?

De energie experts van EKB Nederland helpen u graag bij het bereiken van uw energiedoelstellingen.

terug naar het artikel-overzicht
Maak een afspraak

In een persoonlijk gesprek samen de energietransitie van uw bedrijf plannen? Maak een afspraak met één van onze energie experts!