EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Wat zegt de ‘Stemwijzer 2017’ over de energiemarkt?

De verkiezingen komen eraan, wat zegt de ‘Stemwijzer 2017’ over de energiemarkt?

De Tweede Kamerverkiezingen 2017 staan weer voor de deur, traditioneel betekent dat een overbelasting voor websites als Stemwijzer.nl, Verkiezingswijzer.nl of Partijenwijzer.nl. Daarom heeft EKB voor u uitgezocht wat de Stemwijzer, en daarmee de partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen, te melden heeft over de energiemarkt.

Alleen vraag 22 van de Stemwijzer 2017 staat direct in het teken van de energiemarkt en luidt: ‘Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven’, direct gevolgd door de hamvraag of u het daarmee eens of oneens bent. Of geen van beide, wat voor 3 politieke partijen (CDA, OndernemersPartij en uiteraard de Niet Stemmers) van toepassing is.

Continuïteit van levering energie belangrijkste argument van de ‘Eens-stemmers’

7 partijen hebben aangegeven het ‘Eens’ te zijn met de stelling ’Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven’ en  geven daarbij ‘een gebrek aan voldoende duurzame alternatieven’ als belangrijkste reden.

De VVD: ‘Van vandaag op morgen alle kolencentrales sluiten brengt de leveringszekerheid van energie in gevaar. Voor elke gesloten schone centrale in Nederland gaat er een vieze centrale elders open.’

Milieuaspecten belangrijkste argument van ‘Oneens-stemmers’

13 politieke partijen hebben conform de Stemwijzer 2017 de stelling met ‘Oneens’ beantwoord, vanzelfsprekend is daarbij het milieuaspect de voornaamste reden.  Er zijn overigens maar weinig politieke partijen die hun spreekwoordelijke vingers willen branden om daar ook een termijn aan te koppelen.

Partijen die dat wél doen koppelen daar een (wat ons betreft) wel erg ambitieuze termijn aan vast. D66 geeft aan uiterlijk over 8 jaar de laatste kolencentrale te willen sluiten, terwijl GroenLinks dat binnen maximaal 4 jaar wil realiseren. De Partij voor de Dieren gebruikt de term ‘zo snel mogelijk’. Dat blijft natuurlijk een definitie kwestie, maar impliceert dat ze de ambities van GroenLinks willen overtreffen.

Wat vinden de partijen definitief
Bron: www.stemwijzer.nl

Hoe realistisch zijn de uitkomsten van de Stemwijzer en argumenten van de partijen?

Vooropgesteld, er zal geen enkele partij voorstander zijn van blijvende vervuilende energiebronnen. Maar het (snel) sluiten van kolencentrales in Nederland, kan dat eigenlijk wel?

Er wordt al decennia lang gesproken over duurzame opwek van energie. Toch wordt momenteel nog steeds maar liefst  90% van de elektriciteit in Nederland met fossiele brandstoffen als kolen en gas opgewekt en is er dus sprake van slechts 10% duurzame productie. Het lijkt dus haast een utopie om in de komende paar jaar alle kolencentrales te sluiten en die 90% met duurzame energie te compenseren! Los van verkiezingsuitkomsten, budgetten en andere hobbels, duurt ook het bouwen en realiseren van de duurzame bronnen wel even. Dit neemt overigens niet weg dat de energietransitie dagelijkse kost is, ook voor ondernemend Nederland!

‘Verslaafd aan gas en kolen’? Nee, wel aan continuïteit van ons bedrijf!

GroenLinks: ‘De komende 4 jaar wil GroenLinks alle kolencentrales in Nederland sluiten. Ons land is verslaafd aan gas, kolen en olie. De verbranding hiervan ontwricht het klimaat waar we in leven en vervuilt de lucht die we ademen. GroenLinks wil overstappen naar schone energie uit zon en wind.’

Wat voor de politiek geldt, geldt ook voor ondernemend Nederland: er is geen 1 ondernemer te vinden die voorstander is van milieubelastende energie. Maar er is ook geen 1 ondernemer te vinden die zit te wachten op uitval van elektra en gas en daarmee uitval van de bedrijfsprocessen. Om die reden zullen veel ondernemers het eens zijn met de stelling: Duurzame energie als het kan, maar fossiel als het moet.

Wilt u ook leveringscontinuïteit en werken aan duurzame oplossingen?

Duurzame energie als het kan, maar fossiel als het moet: daarvoor zijn hybride-oplossingen nodig! En EKB kan uw organisatie helpen om die hybride-oplossingen voor uw bedrijf te creëren! Hoe? Dat leest u in onze White Paper over de Energietransitie die u hieronder kunt downloaden!

terug naar het artikel-overzicht
Energietransitie

Met deze whitepaper kun je:

  • Meer inzicht in energieverbruik
  • Optimale energiestrategie
  • Bespaar onnodige kosten
  • Volledige ontzorging