EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Endinet wordt Enexis én duurder!

Klanten van Endinet gaan per 1 januari 2017 meer betalen voor hun aansluiting. Vooral bedrijven zullen dit gaan merken op hun rekening voor het transport van gas. De tarieven die Enexis hiervoor gaat hanteren liggen tussen 9 tot 13 procent hoger dan nu bij Endinet.

Enexis stelt dat de tarieven van Endinet na de overname, ook volgens de wet, met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. In één netgebied moeten immers voor dezelfde aansluitingen dezelfde tarieven gelden!

Wat nu?
Vanaf 1 januari 2016 was Enexis al officieel eigenaar van Endinet Groep B.V., maar toen veranderde er nog niet zoveel. Endinet hield gedurende 2016 zijn eigen handelsnaam en tevens de tarieven en voorwaarden. Per 1 januari 2017 verdwijnt de naam Endinet. Door de samensmelting stijgt het aantal klantaansluitingen van Enexis naar ruim 5 miljoen.

Voor kleinverbruikers verandert er weinig, want zij betalen de netwerkkosten via hun energieleverancier. Grootverbruikers daarentegen krijgen te maken met twee nieuwe crediteurs, namelijk Enexis en de meetverantwoordelijke.

Enexis wordt uw netbeheerder en factureert de aansluit- en transportdiensten. Deze zijn afhankelijk van de aansluitcapaciteit, verbruiken en piekbelasting. Voor de (huur) transformatoren en meetdiensten zal vermoedelijk Fudura zich melden. Aangezien de markt voor meetverantwoordelijke eveneens geliberaliseerd is kunt u ook voor een ander meetbedrijf kiezen.

Andere veranderingen!
Welk effect op de netwerkkosten heeft de netwerkruil voor u? Netbeheerders en meetbedrijven hanteren niet dezelfde tariefstelling voor hun producten en diensten. De netbeheerders staan onder toezicht van Autoriteit Consument & Markt (ACM) die ook ieder jaar de aansluit- en transporttarieven vaststelt per netbeheerder. Toch zitten er verschillen in de netwerkkosten en die worden nu geharmoniseerd.
Omdat de netwerkkosten afhankelijk zijn van de aansluitwaarde van uw elektra- of gasmeter, is er een onderscheid te maken tussen de klein- en grootzakelijke aansluitingen.

Een grootverbruiker sluit altijd een netwerk- en transportovereenkomst. Per netbeheerder verschillen die contracten qua voorwaarden en tariefstelling. Ook hanteren ze soms een andere capaciteitsindeling.
Er zijn dus nog al wat componenten om rekening mee te houden.

Welke kosten ook te beïnvloeden?
Bij een gedegen en onafhankelijk energieadvies worden alle factoren van energiekosten geanalyseerd als basis voor een effectief energiemanagement. De totale energiekosten worden grofweg verdeeld over 3 hoofdcategorieën, namelijk:

De ervaring van EKB Nederland is dat vaak nog additionele kostenbesparingen mogelijk zijn. Het is dus verstandig om deze situatie aan te grijpen om de specifieke mogelijkheden voor uw organisatie te bekijken! Dit geldt overigens ook wanneer u in een ander netwerkgebied de energieaansluiting heeft.
Wilt u het maximale rendement uit uw energiemanagement halen? Download ons gratis whitepaper en lees de verdere besparingsmogelijkheden!

Achtergrond informatie
Het energienetwerk Endinet, voorheen NRE, werd op 1 juli 2010 verkocht aan Alliander voor de som van €103,2 miljoen. De aandeelhouders van Endinet bepaalde destijds daarbij dat het gas- en elektriciteitsnet tot medio 2015 niet kon worden doorverkocht zonder toestemming van de gemeenten.
In juli 2015 – krap voorbij die termijn van 5 jaar – kondigde Alliander aan Endinet verkocht te hebben aan Enexis. Voor € 740 miljoen kwam de Eindhovense netbeheerder Endinet in handen van Enexis. Deze verkoop was onderdeel van een nog grotere ruil. De netwerken in Friesland en de Noordoostpolder zijn door Enexis aan Alliander N.V. verkocht voor € 375 miljoen. Dit alles met toestemming van het ministerie van Economische Zaken en na goedkeuring van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

De ruil van de netwerkgebieden is tot stand gekomen zodat de netwerkgebieden nu gelijk lopen met de provinciegrenzen. De netbeheerders stellen dat het voor klanten duidelijker wordt aan wie ze verbonden zijn en dat het beheer van de energienetwerken efficiënter zal verlopen. Gelet op de hoogte van al deze investeringen is het begrijpelijk dat die ergens terugverdiend moeten worden.

Tarieven
Het doorrekenen van de financiële gevolgen voor grootverbruikers is maatwerk. Er zijn tal van beïnvloedbare componenten waarmee u rekening dient te houden. U kunt deze vinden in bijgesloten tarievenoverzicht van Enexis of laten doorrekenen door EKB Nederland.

Enexis tarieven elektriciteit voor zakelijk grootverbruik vanaf 01-01-2017
Enexis tarieven gas voor zakelijk grootverbruik vanaf 01-01-2017

Voor kleinverbruikers vindt u hieronder de vergelijking van de periodieke tarieven. Dit zijn de jaarlijkse vergoedingen voor aansluiting, transport en meetdienst. Voor een exacte vergelijking dient u uw aansluitcapaciteit te kennen.

2016 2017 Verschil
Aansluitwaarde ENDINET ENEXIS in %
Elektriciteit
1 x 6 A € 7,17 € 33,07 361%
3 x 25 A / 1 x 80 A € 180,69 € 152,28 -16%
3 x 35 A € 637,46 € 179,80 -72%
3 x 50 A € 922,94 € 946,48 3%
3 x 63 A € 1.208,42 € 1.239,39 3%
3 x 80 A € 1.493,90 € 1.532,31 3%
Gas
G4 / G6 (<500 m3/j) € 90,15 € 101,80 13%
G4 / G6 (<4.000 m3/j) € 122,32 € 137,97 13%
G4 / G6 (>4.000 m3/j) € 186,66 € 210,35 13%
G10 € 328,56 € 358,36 9%
G16 € 457,24 € 503,12 10%
G25 € 792,94 € 860,49 9%

Alle genoemde bedragen zijn per jaar en excl. btw

terug naar het artikel-overzicht