EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Energiebelasting 2017: tarieven en besparingsmogelijkheden voor bedrijven

Eind vorig jaar maakten wij de voorlopige tarieven energiebelasting 2017 bekend. Inmiddels zijn de definitieve tarieven voor energiebelasting door de regering vastgesteld. Na de stijging in 2016 is de energiebelasting in 2017 redelijk stabiel gebleven. Wat betekent dit voor uw bedrijf en hoe kunt u ook in 2017 besparen op energiebelasting? Download de gratis checklist energiebelasting en ga voor een optimale besparing!

De definitieve tarieven voor energiebelasting zorgen voor enkele marginale verschillen. De voorlopige tarieven aangaande gas, alsmede de tarieven van Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn niet gewijzigd. De definitieve tarieven kunt u vinden op onze informatiepagina over energiebelasting.

Consequenties energiebelasting en Opslag Duurzame Energie 2017

De energiebelastingtarieven zijn -na de forse verhoging op gas in 2016- redelijk stabiel gebleven in 2017 met zelfs als positieve uitschieter de belastingverlaging van 11% op de afname van gas in zone 2 (> 170.000m³ tot 1.000.000 m³).

Opslag Duurzame Energie (ODE) is zowel voor elektriciteit als gas wederom in 2017 fors verhoogd. Voor elektriciteit bedraagt de gemiddelde verhoging 59% en voor gas 62%, dergelijke verhogingen die door de overheid worden doorgevoerd lijken traditie te worden.

Prognose energiebelasting en heffingen raken u als ondernemer

Er is nog geen duidelijkheid hoe de overheid om zal gaan met de heffing Opslag Duurzame Energie vanaf 2018. Blijft het naast de energiebelasting een separate heffing of zal deze opgaan in één belastingcomponent? Dit zal een hamerstuk worden voor het nieuwe kabinet.

Opvallend is wel dat er in 2012 voorlopige tarieven voor de ODE zijn vastgesteld, welke gebaseerd zijn op de hoogte van de uit te keren SDE+ subsidie t/m 2023. Tot op heden zijn de destijds vastgestelde tarieven ook daadwerkelijk doorgevoerd. Deze cijfers tonen aan dat de ODE de komende jaren fors zal door blijven stijgen.

Met name voor de grootverbruik markt kan deze heffing forse financiële gevolgen gaan krijgen, als de trend van de afgelopen jaren doorzet en de voorlopig vastgestelde tarieven gehanteerd blijven.

In onderstaand voorbeeld hebben we hiervoor een gemiddeld bedrijf in de food sector genomen met een verbruik van 700.000 kWh elektriciteit en 170.000 m³ gas.

Praktijkvoorbeeld kosten ODE bij hantering voorlopig vastgestelde tarieven t/m 2023
Kosten Opslag Duurzame Energie (ODE) 2012 € 0,-
Kosten Opslag Duurzame Energie (ODE) 2016 € 3.460,-
Kosten Opslag Duurzame Energie (ODE) 2017 € 5.400,-
Kosten Opslag Duurzame Energie (ODE) 2018 € 8.300,-
Kosten Opslag Duurzame Energie (ODE) 2019 € 13.350,-
Kosten Opslag Duurzame Energie (ODE) 2020 € 17.800,-
Kosten Opslag Duurzame Energie (ODE) 2023 € 19.700,-

Bovenstaande ontwikkeling rondom energiebelasting toont aan dat de ‘pijn’ van de energietransitie de markt in komt! Wilt u deze ‘pijn’ voor uw organisatie verzachten? Dan bieden wij u meer informatie over een optimale en kostenvriendelijke omgang met de energietransitie voor uw organisatie.

Hoe reëel zijn lagere energiebelastingen vanuit de overheid?

Daarover kunnen we duidelijk zijn: die zijn niet reëel! Onlangs hebben we in een blog aangegeven hoe de politieke partijen aankijken tegen de energietransitie en de opwek van energie met fossiele brandstoffen. De uitkomsten tonen aan dat de overheid er alles aan gelegen is de kolencentrales zo spoedig mogelijk te sluiten, en daar is simpelweg meer belastinggeld uit energiebelasting voor nodig.

Hoe kunt u uw energiebelasting in 2017 reduceren?

Voor sommige bedrijven en organisaties is het mogelijk om de kosten van energiebelasting fors te reduceren. Wilt u hierover meer weten, dan kunt u verder lezen op onze website of onze gratis checklist energiebelasting downloaden.

Uw organisatie klaar maken voor de energietoekomst?

Om uw organisatie toekomstproof te maken en de leveringscontinuïteit van energie te waarborgen is het reduceren van uw eigen energievraag of investeren in eigen assets voor iedere grootverbruiker zeer aan te raden. Sterker nog, het zal voor iedere organisatie een steeds belangrijker speerpunt worden.

Hoe u het beste kunt omgaan met de energietransitie leest u in ons gratis energietransitie model. Hierin leggen we exact uit hoe u uw organisatie kostenvriendelijk kunt verduurzamen.

Ook kostenvriendelijk uw bedrijf verduurzamen?

Download gratis ons energietransitie model:

  • Reductie CO²-uitstoot
  • Leveringscontinuïteit
  • Minder afhankelijkheid
  • Kostenbesparing lange termijn

terug naar het artikel-overzicht