EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Energielabel, maatregelen en verplichtingen bij commercieel vastgoed.

Het energielabel is een belangrijk en tevens verplicht certificaat voor vastgoed ondernemers en beheersmaatschappijen. Het zegt iets over de energetische kwaliteit van het gebouw ten opzichte van andere gebouwen. Het label is al sinds 2008 verplicht gesteld bij verkoop of verhuur. Denk daarbij aan commercieel vastgoed zoals winkels en kantoorgebouwen, maar ook aan maatschappelijk vastgoed. Bij openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen, scholen en sportgebouwen, geldt zelfs een extra verplichting: hier moet het energielabel duidelijk zichtbaar zijn voor bezoekers van het gebouw.

De overheid hoopte dat eigenaren van kantoren en andere gebouwen zich beter bewust zouden worden van het energieverbruik en vervolgens energiebesparende maatregelen zou nemen. Sinds 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Voor de utiliteitsbouw kan een bestuurlijke boete opgelegd worden, die tot € 20.250 kan oplopen.

Verplicht C label

In het kader van het Energieakkoord moeten Nederlandse kantoorpanden, m.u.v. monumentale gebouwen, vanaf 2023 energielabel C of hoger hebben, anders mogen ze niet meer worden gebruikt. De uitvoering van de maatregel, wijziging van het Bouwbesluit, ligt bij de gemeenten. De energielabel C-verplichting komt neer op een Energie Index van maximaal 1,3 (lager = zuiniger). Hieraan voldoet nu nog maar ongeveer de helft van de kantoorvoorraad en die andere moeten dan ook verplicht energiezuiniger gemaakt worden. Om over een energielabel klasse C te kunnen beschikken zullen de vastgoedeigenaren een inspanning moeten leveren. Gebouwen met een label tot F kunnen vaak al voldoende aangepast worden zonder bouwkundige ingrepen, voor het overige zijn wel maatregelen zoals glas-, muur- of dakisolatie nodig.

Hoewel het geen energiebesparingsadvies is, kan het energielabel wel een prima hulpmiddel zijn om te bepalen welke duurzame maatregelen u kan nemen. Daarnaast heeft deze wettelijke labelplicht een overlap met de zorgplicht die voortvloeit uit het Activiteitenbesluit, onderdeel van de Wet Milieubeheer.

Overigens is het Europese streven dat in 2050 alle gebouwen energieneutraal moeten zijn. Ook is de ambitie geformuleerd dat gebouwen al in 2030 ten minste een energielabel A moeten hebben. De eisen voor (bijna) energieneutrale nieuwbouw (BENG) laten zien waar op termijn ook bestaande gebouwen aan moeten voldoen. Welke regels en sancties kunnen we dus nog verwachten?

Energiebesparing als investering

Zorg dat de investering voor deze wettelijke verplichting zich terugbetaalt door besparing op energiekosten en ook echt toegevoegde waarde creëert. Zo blijkt uit onderzoek dat kantoren met C-label of hoger ook meer waard zijn en hogere huren opbrengen. De huurprijs voor een groen pand ligt zo’n 10% hoger dan voor een ‘bruin’ pand, de verkoopwaarde bijna 9%.

De terugverdientijd om tot een EPA-label C te komen ligt gemiddeld tussen de 3 en 7 jaar, maar dat is sterk afhankelijk van het gebouw en de energieprijs.
Het Activiteitenbesluit verplicht gebouweigenaren tot het nemen van energiebesparende maatregelen en op een dusdanige wijze, zodat deze zich binnen vijf jaar terugverdienen. Deze verplichting is van toepassing op maar liefst een derde van alle utiliteitsgebouwen, ongeacht hun gebruiksaard of huidige (hogere) labelklasse.

Daarnaast heeft de wettelijke labelverplichting ook gevolgen voor financieringsmogelijkheden; verschillende banken laten weten enkel nog te (her)financieren als er een concreet duurzaamheidsplan kan worden aangetoond of krijgen “groene” kantoren rentekortingen. Het energielabel moet dan ook niet alleen als verplichting, maar als een kans gezien worden.

Energiebesparende maatregelen

De kracht van het energielabel zit in de verschillende maatregelen die geschetst zijn om het energieverbruik (verder) terug te dringen, zoals betere isolatie, de installatie van zonnepanelen, zuinigere apparaten en LED-verlichting. Naast deze bouwkundige of technische verbeteringen zijn er nog andere maatregelen mogelijk.

Iedere maatregel zal een effect hebben op de energieprestatie en daarmee samenhangend op de kosten voor energie. Het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen levert dus geld op, door de lager uitvallende energierekening, ieder jaar opnieuw. Deze jaarlijkse kostenbesparing werkt als een hefboom om investeringen in energiebesparende maatregelen mogelijk te maken.

Energie prestaties verbeteren

Het doorvoeren van energiebesparingen zorgt niet alleen voor een verminderde CO² uitstoot, maar ook voor energiekostenreductie en dus een versterking van uw concurrentievermogen.
Maak dus werk van energiebesparing voor uw gebouw!

De praktijk

EKB Nederland begeleidt u bij het reduceren van het energieverbruik en om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat u energie bespaart binnen uw gebouw, met behoud van alle functionaliteiten! Dit betekent dat we antwoord geven op onderstaande vragen, vertaald naar uw situatie en behoefte om energie te besparen;
• Hoe kunnen we inzicht krijgen in historisch, actueel en verwacht verbruik?
• Waar gaat de energie specifiek naar toe binnen uw organisatie?
• Welke maatregelen dienen nog getroffen worden om te voldoen aan wet- en regelgeving?
• Wat leveren deze energiebesparingsmaatregelen op, zowel op duurzaam als financieel vlak?

EKB Nederland werkt vanuit de behoefte van de vastgoedeigenaar, zodat de zaken echt optimaal ingeregeld worden, dus ook bij leegstand of meerdere aansluitingen op één adres. Er wordt veel aandacht besteed aan het creëren van gunstige voorwaarden. Dus een doorrekening van elke strategische keuze, risicobeperkende maatregelen en toepasbaarheid. Zo is het implementatie- of vervangingsmoment voor iedere gebouw anders. Ook subsidieregelingen, andere bespaarmogelijkheden en de wens om te investeren zijn situationeel afhankelijk. Een combinatie van alle factoren samen maakt energiemanagement voor uw vastgoedportefeuille uiteindelijk écht succesvol.

terug naar het artikel-overzicht