EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Heeft u een kantoor dat u verhuurt? Dan zijn er wettelijke verplichtingen waar u aan moet voldoen!

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. 2023 lijkt nog ver weg, maar is dichterbij dan u denkt.

Bij overtreding van de Energielabel C-verplichting treedt het Bevoegd Gezag op als handhaver. Het Bevoegd Gezag wordt meestal aangestuurd door de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet indien:

  • de gebruiksoppervlakte van het kantoor en nevenfuncties in het gebouw minder dan 100 m² bedraagt
  • de gebruiksoppervlakte van het kantoor is minder dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gehele pand
  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Benieuwd of u moet voldoen aan de verplichtingen? Via onderstaande beslisboom van het RVO wordt eenvoudig inzichtelijk gemaakt of u in aanmerking komt voor de Energielabel C-verplichting én welke stappen u vervolgens dient te nemen.

infographic-beslisboom-energielabel-c-kantoren

Niet in het bezit van een Energielabel? Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe regels…

Vanaf 1 januari 2021 heeft de invoering van de NTA 8800 ervoor gezorgd dat het nieuwe energielabel bepaald wordt middels deze nieuwe, lees strengere  berekeningsmethode.  Tot eind 2020 gold de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120.

Een energielabel  C uit 2020 zal door de nieuwe methodiek zomaar eens in 2021 label D of E krijgen. De energielabels die verkregen zijn voor einde 2020 blijven  10 jaar geldig.

 

 

 

Check uw huidige energielabel

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-online. Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, lees dan hieronder hoe u dit alsnog aanvraagt.

Uw kantoor heeft energielabel A t/m C

Met een geldig energielabel A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken en gebruik te maken van de natuurlijke momenten. Let bij uw huidige energielabel op de geldigheidsduur van 10 jaar.

Uw kantoor heeft een energielabel D t/m G

Kantoren met een geldig label D t/m G kunnen soms zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren, maar houd daarbij rekening met het feit dat uw kantoor op 1 januari 2023 een geldig label C moet hebben. U kunt hiervoor contact opnemen met EKB Nederland. Misschien kan uw pand met weinig ingrepen zelfs direct de stap maken naar energielabel A of B?

Heeft uw pand geen energielabel?

Neem dan direct contact op met EKB Nederland.  Wij kunnen middels het 4-stappenplan tot een energielabel C (of hoger)komen.

Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan via EKB Nederland

Stap 2: We bekijken de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies op de investeringen

Stap 3: Voer de energiebesparende maatregelen als dan niet samen met EKB uit

Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen

Let er wel op dat u per 1 januari 2023 een geldig en geregistreerd energielabel C heeft voor uw kantoorgebouw.

Heeft u ook nog niet voldaan aan de Informatieplicht Energiebesparing? Dan is zelfs een combinatie van Energielabel C-verplichting en een Energiebesparingsonderzoek mogelijk!

Wij helpen u graag.

 

Bron: http://www.rvo.nl/energielabelCkantoor

terug naar het artikel-overzicht