EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Energiescan: inventarisatie is een belangrijk fundament voor energiemanagement

Met een energiescan krijgt u inzicht in het energieverbruik van uw bedrijf. Hoe ziet uw huidige energieverbruik eruit? En mogelijk nog belangrijker, waar liggen kansen om de energiekosten en het verbruik te verlagen?

Feitelijk is de inventarisatie de essentiële basis (fundament) voor goed energiemanagement. Dus juist dit onderzoek vergt de nodige kennis en ervaring. Het benchmarken van verbruiksgegevens stelt u in staat om adequate maatregelen te treffen om het energieverbruik van uw organisatie te beïnvloeden en daarmee een (energiekosten) besparing te genereren.

In de analyse zal naar al deze facetten gekeken worden om te beoordelen waar besparingspotentieel of andere ‘winst’ te boeken is voor de organisatie. Vaak is er een financieel voordeel te behalen, maar soms ook gewoon praktisch operationeel voordeel. Minder gedoe, meer inzicht en een betere beheersing van alle energiegerelateerde contracten.

Naast het feit dat monitoring van het energieverbruik inzicht geeft in mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren, is een energie-audit verplicht voor grote bedrijven . Dus een must voor iedere grootverbruiker of multisite. Met steeds scherpere regelgeving stimuleert de overheid de energietransitie van fossiele energie naar duurzaamheid.

Meten is weten en dat is voor uw energieverbruik niet anders!

Een energiescan stelt u dus in staat om de effecten van energiemaatregelen exact inzichtelijk te krijgen en door te rekenen. Bovendien kunt u door dit inzicht in uw energieverbruik de piekbelasting analyseren en bekijken in hoeverre de aansluitingen van uw bedrijf nog overeenkomen met het verbruik. Indien hier geen sprake is van optimale afstemming kost dat uw organisatie onnodig (veel) geld.

Indien er een nog gedetailleerder inzicht van energieverbruik gewenst of noodzakelijk is, dan zorgt EKB Nederland ervoor dat er geavanceerde meters bij u op locatie geplaatst worden. Dit is vooral aan de orde wanneer organisaties de volgende energie inzichten willen verkrijgen:
Power Quality, een analyse waarbij de kwaliteit van de energie wordt bepaald
• Mate van blindverbruik en de oorzaak daarvan
• Cosinus Phi, de verhouding tussen het actief vermogen en schijnbaar vermogen
• Doormeten van resultaten van energiereductie maatregelen

De toegevoegde waarde van deze metingen en energiescan zijn dus evident: inzicht in data en verbruiken creëren waardoor de specialisten van EKB Nederland samen met u in staat zijn oplossingen te creëren om uw energieresultaten te verbeteren.

Waarom EKB Nederland | Energiemanagement:

Uitsluitend het “scherpste tarief” maakt een energieportefeuille niet per definitie succesvol. EKB Nederland werkt vanuit de behoefte van de ondernemer, zodat de zaken echt optimaal ingeregeld worden. Er wordt dus ook veel aandacht besteed aan het creëren van gunstige voorwaarden. Dus een doorrekening van elke strategische keuze, risicobeperkende maatregelen en toepasbaarheid. Zo is het implementatie- of vervangingsmoment voor iedere organisatie anders. Ook vermindering van energiebelasting, subsidieregelingen en de wil om te investeren in duurzaamheid zijn situationeel afhankelijk. Een combinatie van een scherp tarief én passende voorwaarden maakt energiemanagement uiteindelijk écht succesvol.

Juist daarom kiezen veel bedrijven voor een samenwerking met EKB Nederland: wij helpen je het energiemanagement volledig op orde te krijgen met deskundig energieadvies. En omdat onze experts veel kennis en ervaring hebben op het gebied van onafhankelijk energieadvies, levert dat altijd meer op dan het kost!

Kortom;
• analyse op alle facetten (levering, netwerk, meetdiensten en energiebelasting)
• mogelijkheid tot vergelijking met kengetallen (benchmarken)
• zowel operationele als financiële voordelen
• continuïteit en onafhankelijkheid op de lange termijn!
• kennis van de energiemarkt regelgeving
• betrouwbare data is gunstig richting energieleveranciers
• inzicht in hoeverre het beoogde resultaat wordt gerealiseerd

Vul onderstaand formulier in en uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen voor meer informatie.

terug naar het artikel-overzicht
Maak een afspraak

In een persoonlijk gesprek samen het energiemanagement voor uw bedrijf plannen? Maak een afspraak met één van onze energie adviseurs!