EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Energietransitie in Nederland wordt alsmaar belangrijker!

Recentelijk heeft de Europese Unie een nieuw akkoord gesloten omtrent de reductie van 55% minder CO² uitstoot in 2030. De oude doelstelling was een reductie van 40%, maar deze is dus nu aangescherpt en dit betekent dat de energietransitie voor Nederlandse bedrijven alsmaar belangrijker zal worden.

Waaraan zullen we dat merken?

De drijfveer (en bijbehorende regelgeving) vanuit de overheid om het energieverbruik te reduceren geldt al jaren, maar sinds enkele jaren zijn er nogal wat verplichtingen bij gekomen, zoals: EED-plicht, verplichting van laadpalen, de Informatieplicht energiebesparing en energiebesparingsplicht. Steeds meer bedrijven krijgen bezoek van handhavers om controles uit te voeren en helaas worden hierbij ook de nodige sancties uitgeschreven en deadlines opgelegd.

In 2023 dien je als bedrijf tevens te voldoen aan de herhaling van de Informatieplicht!

Label D of lager: nú actie ondernemen is noodzakelijk!

Daarnaast is er per 2023 (naast de al bestaande labelplicht) de verplichting voor inrichtingen met een kantoorruimte van meer dan 100 m² een energielabel C verplichting. Dit houdt in dat een bedrijf met bijvoorbeeld een energielabel D of slechter, nog de noodzakelijke energie reducerende maatregelen dienen te treffen om in 2023 te voldoen aan de wetgeving en handhaving. Dit om boetes en/of zelfs sluiting te voorkomen. 2023 lijkt nog ver weg, maar voordat de juiste maatregelen getroffen zijn, tikt de tijd door.

Conclusie: begin niet te laat, want deze aanpassingen vergen investeringen en tijd!

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig om dit te realiseren? Dan kunnen wij voor u een EPA adviesrapport opstellen waarin de concrete labelstappen en mogelijke verbeteringen zijn opgenomen, dit in combinatie met een ROI-berekening en subsidiemogelijkheden.

terug naar het artikel-overzicht
Maak een afspraak

In een persoonlijk gesprek samen het energiemanagement voor uw bedrijf plannen? Maak een afspraak met één van onze energie adviseurs!