EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Goede ontwikkeling: meerdere leveranciers op één aansluiting mogelijk

Door het obstakel ‘Codes Energie was het tot nu toe (nog) niet mogelijk om meerdere energieleveranciers op één aansluiting te aan te melden, maar daar komt gelukkig verandering in: op 27 februari 2017 werd door de ACM een ontwerpbesluit ingediend, gebaseerd op het voorstel en verzoek van Netbeheer Nederland en Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU), om meerdere leveranciers op één aansluiting toe te laten. Dit biedt kansen voor vele bedrijven!

Want met deze voorgenomen wijziging krijgen groot- en kleinverbruikers vanaf  25 november 2017 de mogelijkheid om met meer dan één elektriciteitsleverancier tegelijk een contract te sluiten. Dit is een stimulans voor de energietransitie in Nederland. Zo kan een afnemer zijn elektriciteitsverbruik contracteren bij de ene leverancier en elektriciteitsproductie ( bijvoorbeeld uit zonnepanelen) onderbrengen bij een andere partij. Gelet op de discussie rond salderen, maar zeker ook voor de grootverbruikers met een PV-installatie is dit een interessante ontwikkeling.

De mogelijkheid voor meerdere leveranciers op één elektriciteitsaanluiting is een doorbraak, want al in 2013 is het eerste verzoek vanuit de branche ingediend. Uiteindelijk zijn de eerste concrete stappen voor een codewijziging pas in maart 2016 gezet. Overigens gaat de mogelijkheid van meerdere leveranciers per aansluiting alleen voor elektriciteit gelden. Tot 1 augustus 2013 bestond dit gewoon voor gas op het regionale net, maar die functionaliteit is komen te vervallen omdat er in de praktijk nooit gebruik van is gemaakt.

Wat betekent dit in de praktijk?

Uitgaande dat het ontwerpbesluit wordt overgenomen zullen grootverbruikers vanaf januari 2018 hier gebruik van kunnen maken. Een zoveelste beïnvloedbaar component in het gehele energiemanagement en bijkomend onderdeel van inventarisatie en Plan van Eisen. Dit biedt niet alleen mogelijkheden bij nieuwe overeenkomsten, maar kan wellicht ook een rendementsverbetering binnen een bestaande businesscase betekenen.

EKB Nederland inventariseert de mogelijkheden en kan individuele scenario’s exact voor u doorrekenen. Bel ons voor een persoonlijke toelichting of download onderstaande white paper over energiemanagement.

terug naar het artikel-overzicht
Energiemanagement en dé kansen van de energietransitie

Met deze whitepaper heb je:

  • Meer inzicht in energieverbruik
  • Optimale energiestrategie
  • Transitiekansen
  • Volledige ontzorging