EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Heeft u teveel ontvangen SDE subsidie over ’21 ook al gereserveerd voor ’22?

Heeft u de teveel ontvangen SDE+(+) subsidie over 2021 ook al gereserveerd voor 2022?

De overheid betaalt maandelijks het voorschot SDE+(+) uit, welke wordt gebaseerd op het geschatte jaarproductie van uw zonnepanelenproject, deze wordt voor de subsidiebepaling gesplitst in eigen verbruik en netlevering.

 

Methodiek vaststellen voorschotbedrag

Voor de vaststelling van het subsidie bevoorschottingsbedrag worden bovengenoemde 2 volumes vermenigvuldigd met het basis subsidiebedrag per/MWh minus voorlopig correctiebedrag per/MWh.

 

Het basis-subsidiebedrag is variabel, dit is het “inschrijfbedrag” die ook op de beschikking van de subsidie staat. Het voorlopige correctiebedrag wordt door overheid vastgesteld op basis van de verwachte energieprijzen en bedraagt voor 2021: € 27,-per/MWh (voor netlevering). Het maandelijkse voorschotbedrag correspondeert met 80% van het totale, geschatte jaar-subsidiebedrag wordt maandelijks uitgekeerd als voorschot.

 

Medio Q1-2022 wordt het definitieve correctiebedrag vastgesteld op basis van de daadwerkelijke energieprijzen en volgt de afrekening over 2021. Logischerwijs kan dit resulteren in een uitbetaling. Indien te weinig subsidie ontvangen en vanwege de aangehouden marge van 20% was dit gebruikelijk in het verleden) of er vindt een verrekening plaats (teveel ontvangen subsidie wordt verrekend met voorschotten in 2022).

 

Reden teveel ontvangen voorschotbedragen

Tot op heden heeft deze methodiek geen grote consequenties gehad en zijn stijgingen van energieprijzen altijd opgevangen binnen de gehanteerde 20% bandbreedte dus, so far, so good…

 

Door de explosieve stijging van de energiebeurzen in 2021 zal het definitieve correctiebedrag voor dit jaar naar alle waarschijnlijkheid ca. € 64,- / € 69,- gaan bedragen (uiteraard onder voorbehoud en afhankelijk van de ontwikkeling energiebeurzen Q4-2021).

 

Concreet betekent het in dat geval dat er derhalve dat er ca. € 40,- per MWh teveel is berekend in het vaststellen van het voorschotbedrag, wat in 2022 zal worden verrekend.

 

(Mogelijke) consequentie

Ondanks er een bandbreedte wordt aangehouden van 20% kan dit grote financiële gevolgen hebben, met name voor de producenten met een relevant volume netlevering. Vanwege de verrekening is het mogelijk dat er volgend jaar enkele maanden geen voorschot wordt uitgekeerd. Uiteraard is het goed om hier rekening mee te houden in uw begroting en is het is aan te bevelen om hiervoor het teveel ontvangen subsidiebedrag alvast (deels) te reserveren m.n. als deze voorschotten zijn meegenomen in aflossing van een eventuele financiering.

 

Het RvO zal ondernemers die mogelijk te veel subsidie hebben ontvangen hierover berichten voor 1 oktober 2021.

 

Vragen?

Nog vragen over bovenstaande of wilt u dat we e.e.a. voor u doorrekenen? Neem dan gerust contact met ons op!