EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Laat de zon maar schijnen, 1900 zonnepanelen zijn er klaar voor!

Zon blijft een belangrijke energiebron en daarmee is investeren in zonnepanelen erg populair. De Van Rijsingen Groep BV heeft na een intensief voortraject gekozen voor  deze oplossing die past bij haar strategie om duurzaam te produceren. Omdat EKB Nederland BV het energiemanagement al  geruime tijd uitvoert voor de Van Rijsingen Groep lag het voor  de hand om ook voor dit project de samenwerking te zoeken.

Van plannen tot realisatie

Na inventarisatie van de wensen en behoeften van Van Rijsingen, is er een Programma Van Eisen gemaakt voor het solar project. Dit Programma Van Eisen vormde het uitgangspunt bij de aanbesteding van de PV-Installatie. Aan de hand van de diverse aanbiedingen is een selectie gemaakt en zijn er diverse gesprekken gevoerd, wat uiteindelijk tot de gunning aan een leverancier tot stand is gekomen. De operationele fase is in een tijdsbestek van 4 weken doorlopen. Het plaatsen van de installatie met 1900 zonnepanelen, de aanmelding bij leverancier en netbeheerder en de aanmelding bij CertiQ. Tenslotte is het technische systeem gecontroleerd door een onafhankelijk instituut met als resultaat dat de gehele PV-installatie in maart in gebruik is genomen.

De overheid betaalt mee!

De overheid moedigt duurzame energie opwek aan door er aan mee te betalen. Voor het Solar project bij Van Rijsingen Groep BV is een SDE+ subsidie aangevraagd door EKB Nederland. Mogelijk kan ook uw onderneming gebruik maken van een subsidieregeling. Neem gerust contact op met een van onze adviseurs om te informeren naar de mogelijkheden. Wist u bijvoorbeeld dat vanaf 2020 de SDE+ subsidie verbreed wordt? Dit betekent dat er extra geld beschikbaar komt. Naast subsidieregelingen zijn er nog andere aantrekkelijke financiële mogelijkheden zoals investeringsaftrek. 

Wat levert het op?

Van Rijsingen Groep BV laat zien dat zij met het zelf opwekken van energie betrokken zijn bij het milieu en hiermee een flinke bijdrage levert aan de CO2-reductie.

Om inzicht te hebben in het energieverbruik en –terug levering, is een Energieregistratie- en Bewaking Systeem ingericht voor Van Rijsingen Groep BV. Hiermee is het op een eenvoudige wijze mogelijk om inzicht te hebben en houden in de actuele energiesituatie. Daarnaast biedt dit systeem ook de mogelijkheid om toekomstige energiebesparingen eenvoudig weer te geven. Van Rijsingen is immers nog niet klaar met het reduceren van energie en het treffen van eigen assets. De volgende SDE-subsidie is immers al toegekend en een nieuwe tender wordt in de nabije toekomst uitgezet.

Intensieve samenwerking van Rijsingen Groep en EKB Nederland

Terugkijkend is het een hele prettige samenwerking met alle betrokken partijen geweest. Met name de mensen van de Van Rijsingen Groep B.V hebben op de juiste momenten besluiten genomen zodat het project vlot uitgerold kon worden. Met als resultaat een dak dat energie opwekt!

Ook zonnepanelen plaatsen? Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Maak een afspraak

In een persoonlijk gesprek uw mogelijkheden bekijken? Maak een afspraak met één van onze energie adviseurs!

terug naar het artikel-overzicht