EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Overwinning Trump laat klimaatakkoord van Parijs wankelen

De onverwachte overwinning van Donald Trump zorgde al direct voor een flinke schommeling op de verschillende (energie)markten. Zo maakte de olieprijs (Brent-olie) een prijsval, maar ook andere grondstoffenmarkten raakten in beroering. Dit ingegeven door de onzekerheid en het voornemen van de aanstaande president om het klimaatakkoord van Parijs te frustreren.

Het is bekend dat Donald Trump voorstander is van het gebruik van kolen. Tegelijkertijd beloofde hij als nieuwe president van Amerika de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasprojecten te stimuleren. Hiermee hoopt hij werkgelegenheid binnen de Verenigde Staten te creëren en verminderd daarmee direct de afhankelijkheid van het Midden-Oosten voor de energievoorziening.

Verdrag van Parijs ‘annuleren’

Volgens Trump is de klimaatverandering een ‘hoax’ en zou de opwarming van de aarde niet door de mensheid veroorzaakt zijn. Formeel kan Washington zich niet zomaar terugtrekken, maar er is wel voldoende gelegenheid om de uitwerking flink te vertragen.

Zo moet een land een procedure van vier jaar doorlopen om het klimaatakkoord van Parijs annuleren. Dit zou Donald Trump willen omzeilen door de stekker uit het klimaatakkoord van 1992 te trekken, wat de basis vormde voor Parijs! Ook kan hij eventueel met een presidentieel bevel de eerdere Amerikaanse handtekening ongedaan maken.

Volgens hem zijn de afspraken van 12 december 2015 te nadelig voor de Verenigde Staten. Amerika is wel verantwoordelijk voor 18% van alle CO² uitstoot en zou ook nog eens een substantiële bijdrage in het klimaatfonds doen. De plannen van Trump komen het verdrag van Parijs dus niet ten goede en gevreesd werd voor een fataal domino-effect. Gelukkig hebben de EU en China (de grootste klimaatvervuiler van de wereld) al laten weten hun klimaatbeleid niet aan te passen.

Klimaattop in Marrakesh

Op de klimaatconferentie in Marrakesh (7 – 18 november 2016) wordt de implementatie van het verdrag van Parijs verder uitgewerkt. De deelnemende landen beschrijven hun nationaal bepaalde aanpak. Elke ingeleverde bijdrage wordt in detail besproken en bijgesteld tijdens de COP22 (Conference of Parties).

De verkiezing van Trump zorgde, door zijn visie op de klimaatverandering, voor een onverwachte wending. De oorspronkelijke doelstelling en twistpunten van deze conferentie maakten plaats voor het besef dat het de laatste kans is om zaken te doen met het democratische onderhandelingsteam van Obama.

Invloed en gevolgen

Dergelijke geopolitieke ontwikkelingen hebben zeker invloed op de Nederlandse energiemarkt. Dit raakt zowel de (wereldwijde) economie, als de grondstoffen handel. Uiteindelijk zal moeten blijken wat de effecten voor de economie en milieu op de langere termijn zijn. Kan Trump – als nieuwe president – voldoende vertrouwen en stabiliteit voor de beleggers scheppen. De impact van de verkiezing van Trump wordt nu echter al groter en langduriger geacht dan die van de Brexit.

Maak een afspraak

In een persoonlijk gesprek samen de laatste ontwikkelingen voor uw bedrijf doorspreken? Maak een afspraak met één van onze energie experts!

terug naar het artikel-overzicht