EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Succesvolle kick-off van een prachtig initiatief: De Groene Ambitie Tank

Onlangs heeft de eerste bijeenkomst van De Groene Ambitietank plaatsgevonden, gastheer van deze dag was Zuyd Hogeschool in Sittard. De Energietransitie was het hoofdonderwerp van de dag en voor de toekomst, om die reden was EKB Nederland gevraagd om als keynote spreker te fungeren en de urgentie van de transitie over te brengen aan het publiek.

De keynote vanuit EKB Nederland is verzorgd door Kevin Peters, hij heeft de ontwikkelingen op macro- en landelijk niveau vertaald naar een concrete betekenis voor bedrijven en organisaties. Met name de lastenverzwaring (energiebelasting en ODE) van de afgelopen jaren én de komende jaren, het stimuleringsplafond in de vorm van subsidies waaronder SDE+ en handhaving op de Wet Milieu duiden de urgentie voor ondernemers en ‘dwingen’ om met de energietransitie aan de slag te gaan.

Los van de maatregelen die de overheid treft, kunnen ondernemers ook de kansen zien die de energietransitie met zich mee brengt, zo luidt de boodschap! Bijvoorbeeld als het gaat om financiële revenuen die slim omgaan met energieverbruik met zich mee brengen, de marketingwaarde van duurzaam ondernemen en vooral ook de inzet van duurzaamheid in het werven van nieuwe generatie medewerkers die intrinsiek vooral waarde hechten aan ‘Planet’ en wat minder aan ‘Profit’.

Complexiteit energietransitie vereenvoudigd

De complexiteit van de energietransitie is evident. Het begint echter met urgentiebesef bij de ondernemer om het daadwerkelijk op de agenda te zetten en bewustwording te creëren bij de rest van de organisatie. Want met bewustwording in combinatie met een gezonde dosis ondernemersverstand, zijn de eerste concrete stappen gezet. Het is een goed fundament om vervolgstappen te zetten om de energietransitie verder vorm te geven binnen een organisatie.

Hoe u die vervolgstappen in de energietransitie concreet kunt zetten? EKB Nederland heeft hierover een white paper geschreven dat u kan voorzien van de benodigde handvatten. U kunt de white paper Energietransitie onderstaand en kosteloos downloaden.

Ook kostenvriendelijk uw bedrijf verduurzamen?

Download gratis ons energietransitie model:

  • Reductie CO²-uitstoot
  • Leveringscontinuïteit
  • Minder afhankelijkheid
  • Kostenbesparing lange termijn

Daadwerkelijk waarde toevoegen met groene energie

Natuurlijk doen ondernemers er goed aan om, conform de Trias Energetica, hun eigen energieverbruik te reduceren, danwel duurzaam in eigen beheer op te wekken. Echter zover zijn we helaas nog niet. De hamvraag luidt derhalve: wat kunt u vanaf morgen dan anders doen om daadwerkelijk iets toe te voegen aan een beter klimaat en een betere wereld?

Aanwezigen hebben kennis gemaakt met het verhaal van de Noorse student Bjørn Sjömel en vooral gezien en gehoord hoe het níet moet! Goede alternatieven zijn voor handen, afhankelijk van het ambitieniveau van de organisatie zorgt EKB Nederland voor vergroening op maat die past bij uw organisatie én branche.

EKB Nederland Smart Forest Project Bolivia

Dé manier om er zeker van te zijn dat er daadwerkelijk iets gebeurt met de vergroeningswens van onze opdrachtgevers is om de regie zoveel mogelijk in eigen hand te nemen. Om die reden heeft EKB in samenwerking met Trees for All gekozen voor een eigen Smart Forest Project in Bolivia. Dit project zorgt er niet alleen voor dat de geïnvesteerde duurzaamheidseuro daadwerkelijk iets toevoegt aan een beter klimaat, maar daarnaast zorgt het ook voor werkgelegenheid in de regio waardoor het maatschappelijke karakter zeker zoveel impact maakt. Pure winst en dat doet ons deugd!
En omdat EKB Nederland zélf ook daadwerkelijk iets wil toevoegen aan een beter klimaat en de energietransitie, wordt de compensatie die voor opdrachtgevers van EKB wordt georganiseerd standaard met 10% door ons overgecompenseerd!

GAIA Zoo ontvangt eerste EKB-certificaat

De kick-off van De Groene Ambitietank kreeg ook nog een feestelijke tint. Na afloop van de keynote van Kevin Peters ontving Jaap Bakker van GAIA Zoo namelijk het éérste certificaat van het EKB Smart Forest Project. Een kers op de taart als het gaat om de duurzaamheidswens- en gedachte van GAIA Zoo om impact te bewerkstelligen voor een betere wereld!


Jaap Bakker van GAIA Zoo ontvangt uit handen van Kevin Peters het éérste certificaat van het EKB Smart Forest Project

De Groene Ambitietank

De Groene Ambitietank is een initiatief van BSG – bedrijven Sittard-Geleen, Gemeente Sittard-Geleen, ZUYD hogeschool, Parkmanagement WM en SLIMhuis.

Meer info via http://www.groeneambitietank.nl/

Interesse in overige white papers?

Naast de white paper over Energietransitie heeft EKB Nederland ook white papers geschreven over onderstaande onderwerpen, deze white papers zijn te downloaden via de link naar onze website:

Energiemanagement
Energiebelasting
Energiekosten verlagen

terug naar het artikel-overzicht