EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

vanRijsingengreen zet haar duurzame gedachte kracht bij en neemt haar eerste solar installatie in gebruik

Zon blijft een belangrijke energiebron en daarmee is investeren in zonnepanelen erg populair. Van Rijsingen Green heeft na een intensief voortraject gekozen voor deze oplossing die past bij haar strategie om duurzaam te produceren “alles wordt gebruikt, we verspillen niets”. Sinds enkele jaren verzorgt EKB Nederland BV het energiemanagement voor de Van Rijsingen Green Hiermee lag het voor de hand om ook voor dit project de samenwerking te intensiveren en gebruik te maken van bestaande marktkennis.

Van plannen tot realisatie

Na inventarisatie van de wensen en behoeften van Van Rijsingen Green, is er een Programma Van Eisen gemaakt waaraan het solar project moest voldoen. Gedacht kan worden aan rendementen, kwaliteitseisen van de panelen en omvormers, opwekcapaciteit enz. Het Programma Van Eisen vormde immers het uitgangspunt bij de aanbesteding. Aan de hand van de diverse aanbiedingen is een selectie gemaakt en zijn er diverse gesprekken gevoerd, wat uiteindelijk heeft geleid tot de gunning. De operationele fase is binnen een tijdsbestek van 4 weken doorlopen. Van het plaatsen van 1900 zonnepanelen, tot de aanmelding bij leverancier, netbeheerder en CertiQ. Tenslotte is de PV-installatie gecontroleerd door een onafhankelijk instituut met als resultaat dat de gehele PV-installatie volledig in gebruik is.

Wat levert het op?

Van Rijsingen Green laat zien dat zij met het zelf opwekken van energie betrokken zijn bij het milieu en hiermee een flinke bijdrage levert aan de CO2-reductie. Om inzicht te hebben in het energieverbruik en –terug levering, is een Energieregistratie- en Bewaking Systeem ingericht voor Van Rijsingen Green. Hiermee is het op een eenvoudige wijze mogelijk om inzicht te hebben en houden in de actuele energiesituatie. Daarnaast biedt dit systeem ook de mogelijkheid om toekomstige energiebesparingen eenvoudig weer te geven. Van Rijsingen Green is immers nog niet klaar met het reduceren van energie en het treffen van eigen assets. De volgende SDE-subsidie is immers al toegekend en een nieuwe tender is inmiddels uitgezet.

De overheid betaalt mee!

De overheid moedigt duurzame energie opwek aan door eraan mee te betalen. Voor het Solar project bij Van Rijsingen Green is een SDE+ subsidie aangevraagd door EKB Nederland. Mogelijk kan ook uw onderneming gebruik maken van een subsidieregeling. De najaarsronde voor aanvragen van SDE+ van 2019 opent op dinsdag 29 Oktober om 09:00 uur en sluit om donderdag 14 November om 14:00 uur. Neem gerust contact op met een van onze adviseurs om te informeren naar de mogelijkheden. Wist u bijvoorbeeld dat vanaf 2020 de SDE+ subsidie verbreed wordt? Dit betekent dat er extra geld beschikbaar komt. Naast subsidieregelingen zijn er nog andere aantrekkelijke financiële mogelijkheden zoals investeringsaftrek.

Zie bijgevoegde video van de PV-Installatie van Van Rijsingen Green, waarbij directeur Gerbrand van Veldhuizen u meeneemt in het aanbestedingsproces. https://www.youtube.com/watch?v=XN0Al1BfrH0

Ook zonnepanelen plaatsen of geïnteresseerd in één van onze andere diensten? Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten.

terug naar het artikel-overzicht