EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Visie EKB

Volledige ontzorging en gegarandeerde energiebesparing

Multisites en grootverbruikers behalen de beste (financiële) resultaten uit hun energieprestaties als ze alle energiecomponenten op elkaar afstemmen, overeenkomstig met hun bedrijfsstrategie. Bij die afstemming wil EKB Nederland haar opdrachtgevers proactief begeleiden, met energiediensten en toegang tot toekomstige ontwikkelingen en marktexpertise.

Het optimaliseren van een energiecasus is een proces dat organisaties helpt om de verhouding tussen betaalbaarheid en energieverbruik steeds verder te verbeteren. Het gaat daarbij om continuïteit in bedrijfsprocessen, leverbetrouwbaarheid, verduurzaming en risicobeheersing, zowel voor nu als in de toekomst.

EKB Nederland neemt graag het initiatief om hierin toegevoegde waarde te bieden. Wij hebben ervaring om de balans tussen alle componenten te optimaliseren en te behouden, daar hebben onze opdrachtgevers belang bij.

Energietransitie

De transitie van fossiele energie naar duurzaamheid en de bijbehorende overheidsmaatregelen en financiële druk in de markt zorgt voor veel vraagtekens bij opdrachtgevers. Heel concreet: aan welke eisen moeten we voldoen, hoe ziet het energielandschap er in de toekomst uit en welke betekenis heeft dat voor mijn organisatie?

Deze transitie eist aandacht en (tijds)investering, maar levert op termijn vaak ook geld op en draagt in ieder geval bij aan leveringscontinuïteit en onafhankelijkheid van energieverbruik. En of je nu investeert in verbruik reductie, opslag of eigen opwekking, ondernemers die bewust bezig zijn met de energietransitie die op hen af komt, zijn ondernemers die daar in de toekomst de vruchten van plukken. EKB Nederland kan uw bedrijf hierbij helpen!

Lees hier meer over energietransitie

Energierendement voor de lange termijn

Wat is de rol van EKB Nederland? Met inzicht, marktexpertise en aanbod van energiediensten ondersteunen wij opdrachtgevers bij hun energievraagstukken waarbij zowel op korte als middellange termijn waarde wordt toegevoegd. Onze filosofie hierbij is dat zaken doen met EKB Nederland rendement moet opleveren, financieel rendement op korte termijn en bouwen aan een toekomstgericht bedrijf op de middellange termijn.

EKB Nederland heeft een divers klantportfolio. Maar wat alle opdrachtgevers gemeen hebben, is de duurzame relatie met ons. Dat vinden we belangrijk en daar zijn we trots op.

Speerpunten tot 2020

In Nederland is EKB Nederland het energiemanagementbureau voor grootverbruikers en multisites. Dit willen we graag zo houden, om die reden hebben we een aantal speerpunten benoemd die in het teken staan om onze opdrachtgevers, de bedrijven van de toekomst, van toegevoegde waarde te kunnen blijven voorzien:

  1. Ondersteunen van grootverbruikers en multisites in optimalisatie huidige energiestrategie. Onze opdrachtgevers geven we inzicht in optimalisatiemogelijkheden in de huidige energiestrategie. Vervolgens nemen we ook de uitvoering op ons, waarbij het uitgangspunt financieel voordeel is. Ook helpen we onze opdrachtgevers om een vertaalslag te maken van organisatiestrategie naar energiebeleid en schetsen we maatwerkoplossingen om hierin succesvolle stappen te ondernemen richting de toekomst.
  2. Kennis en expertise stellen we ter beschikking voor opdrachtgevers. Opdrachtgevers willen de energiezaken optimaal geregeld hebben. Om te waarborgen dat EKB Nederland de complexiteit van energievraagstukken goed kan regelen, werken wij met specialisten. Voor ieder vraagstuk wordt een specialist ingeschakeld, zodat de deskundigheid en betrouwbaarheid van de oplossing past bij de specifieke vraag.De energie adviseurs van EKB Nederland zijn gedreven en professioneel. Klantvragen inspireren ons, wij lossen ze graag voor u op!
  3. Innovatieve ontwikkelingen volgen, adopteren en implementeren. Hoe het energielandschap er in de toekomst exact uit ziet is voor niemand duidelijk. EKB Nederland volgt de innovaties op de voet, toetst op relevantie en toepasbaarheid en bespreekt concrete mogelijkheden met haar opdrachtgevers.Dit doen wij door actief deel te nemen aan discussies over deze onderwerpen en het volgen van seminars en opleidingen. Hierdoor zijn we in staat om goede scenario’s te schetsen die relevant zijn voor onze opdrachtgevers. Van het realiseren van subsidies voor de aanleg van eigen PV-panelen, tot de opslag van energie met bijvoorbeeld batterijen en een juiste infrastructuur in de eigen organisatie.